Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

08-02-2019

 

Rodzic dziecka 7-letniego ma obowiązek, a 6-letniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Od 1 września 2019 roku obowiązkiem szkolnym są objęte tylko dzieci siedmioletnie, a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodziców. 

Dzieci siedmioletnie i sześcioletnie przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców.

Rodzice dzieci mieszkających w Laskowej wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I.

Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem. Terminy takiej rekrutacji ustala Wójt Gminy.

Rodzice dzieci mieszkających poza Laskową wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 14 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Terminy rekrutacji zostały podane w Zarządzeniu Wójta Gminy Laskowa.

Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej szkoły, wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły. ​

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów