Plac szkolny

23-11-2021

 

Zakaz wjazdu na plac szkolny był podyktowany tylko i wyłącznie bezpieczeństwem uczniów, gdyż obowiązkiem dyrektora jest takie bezpieczeństwo zapewnić.

Wiele razy dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, co zgłaszali również Rodzice. W ostatnim czasie kierowca wjechał i zniszczył bramę szkolną. Dobrze, że tylko bramę, a nie potrącił czy zabił dziecko, które mogłoby w tej bramie się znaleźć.

Mimo wielokrotnych próśb część Rodziców nie stosowała się do ograniczeń zalecanych na placu szkolnym.

Informuję, iż w uzgodnieniu z Władzami Gminy, Rodzice mogą korzystać z parkingów przy Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki, przy których znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych.

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów