Zapytanie ofertowe - Laboratoria Przyszłości - wyposażenie podstawowe

08-12-2021

 

 

Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej zapraszam do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl