Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Laskowej

08-02-2022

 

Rodzic dziecka 7-letniego ma obowiązek, a 6-letniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Od 1 września 2022 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci siedmioletnie,
a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodziców. 

Dzieci siedmioletnie i sześcioletnie przyjmowane są do klasy I szkoły obwodowej
z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców (Rodzic wypełnia Kartę zgłoszenia).

Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem (Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie do klasy I). Terminy takiej rekrutacji ustala Wójt Gminy Laskowa.

Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej szkoły (zslaskowa.edu.pl) z zakładki „Aktualności” i złożenie ich w sekretariacie szkoły w terminie od 15 do 28 lutego 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

ZARZĄDZENIE WÓJTA

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl