Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Laskowej

08-02-2022

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej ogłasza zapisy dzieci w wieku 3 – 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu na rok szkolny 2022/2023.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Zapisy prowadzone będą w dniach od 15 do 28 lutego 2022 r.

Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej Zespołu www.zslaskowa.edu.pl z zakładki Aktualności i złożenie ich w podanym terminie w sekretariacie. 

Rodzice dzieci, które pozostają w oddziałach przedszkolnych na kolejny rok szkolny, wypełniają deklarację. 

Rodzice dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, prosimy o wypełnienie wniosku.

DEKLARACJA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZARZĄDZENIE

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl