Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola lub klasy I

23-03-2022

 

Wiadomość dotyczy tylko Rodziców, których dzieci od września 2022 będą uczęszczać do Samorządowego Przedszkola lub do klasy I Szkoły Podstawowej. 

W załącznikach znajdują się dokumenty dot. potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły (do klasy I). Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie i złożenie w sekretariacie w dniach 24 - 29 marca 2022 r.

potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl