Samorząd uczniowski

OPIEKUN - Pan Tomasz Zawada

PRZEWODNICZĄCY - Monika Janas

ZASTĘPCA - Jakub Waligóra

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

 

 

 

 

Prace ciągłe

Udział w zebraniach SU

opiekun SU, Rada SU, przewodniczący sekcji

Organizowanie apeli

opiekun SU, Dyrektor, wych. klas

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i dyskotek

opiekun SU, wych.  klas

Udział w akcjach wynikających z potrzeb (akcje charytatywne )

opiekun SU

 

 

Wrzesień

Gazetka ścienna „Witamy szkołę”

opiekun SU, sekcja redakcyjno-dekoratorska

Demokratyczne wybory do SU

opiekun SU

Opracowanie planu pracy SU

opiekun SU, Rada SU

Przygotowanie akademii z okazji przejścia na emeryturę P.Mordarskiego

Opiekun SU, sekcja kulturalna

 

Październik

Gazetka ścienna: Dzień Edukacji Narodowej

sekcja redakcyjno-dekoratorska

Wydanie numeru „Plotki Szkolnej”

Opiekun SU, redakcja gazetki

Zorganizowanie dyskoteki „Powitanie pierwszaków”

Opiekun SU, sekcja kulturalna

Pomoc w organizacji akademii z okazji Dnia Nauczyciela – zakup upominków

opiekun SU, n-le przygotowujący akademię

Listopad

Wykonanie trzech gazetek ściennych: Święto Zmarłych, Rocznica odzyskania niepodległości, Andrzejki

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Pomoc w organizacji dyskoteki andrzejkowej

sekcja kulturalna

 

 

 

Grudzień

Wykonanie dwóch gazetek ściennych: Św. Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Mikołajki – zakup drobnych upominków dla uczniów i nauczycieli

opiekun SU, sekcja kulturalna

Wykonanie stroików i upominków świątecznych

członkowie SU

Wydanie kolejnego numeru „Plotki Szkolnej”

Opiekun SU, redakcja gazetki

Styczeń

Gazetka ścienna: Czynnik BMI

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Zorganizowanie grupy kolędniczej

Sekcja kulturalna

 

 

Luty

 

 

 

Wykonanie i sprzedaż kartek walentynkowych

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Uruchomienie Poczty Walentynkowej

sekcja kulturalna

Gazetka ścienna: Dzień Zakochanych

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Zorganizowanie dyskoteki walentynkowej

sekcja kulturalna

Marzec

 

Gazetka ścienna: Być kobietą, Święta Wielkanocne, Gdzie ta zima? Czy to już wiosna?

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Życzenia i upominki z okazji Dnia Kobiet

opiekun SU, sekcja kulturalna

Zorganizowanie „Nocy filmowej”

Sekcja kulturalna

Kwiecień

Wydanie kolejnego numeru „Plotki Szkolnej”

Opiekun SU, redakcja gazetki

Maj

Wykonanie dwóch gazetek ściennych: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Mamy

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Pomoc w organizacji Święta Szkoły

sekcja gospodarczo –

porządkowa

 

 

Czerwiec

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka

Parafiada

Opiekun SU, sekcja porządkowo - gospodarcza

Gazetka ścienna: wakacje

sekcja redakcyjno-

dekoratorska

Pomoc w organizacji akcji „Bieg po zdrowie”

Opiekun SU, Sekcja porządkowo-

gospodarcza

Wydanie kolejnego numeru „Plotki Szkolnej”

Opiekun SU, redakcja gazetki

Kontakt z nami

Zespół Szkół
im. Janusza Korczaka

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów