UZYSKANIE CERTYFIKATU "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

10-11-2018

 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA - UZYSKANIE CERTYFIKATU
"SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa   w 2017r. Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszej społeczności. Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo. Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było przyznanie nam przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie honorowego Certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. 25 października 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miała miejsce uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka, pani Halina Cimer – Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, przedstawicieli wyróżnionych szkół oraz Policji województwa małopolskiego. Powyższe przedsięwzięcie wpisało się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów