Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW - Pani Dorota Kukla

ZASTĘPCY - Pani Katarzyna Hebda, Pan Krzysztof Olchawa

SKARBNIK - Pani Grażyna Stach, Pani Wiesława Matras

SEKRETARZ  - Pani Katarzyna Kołodziej

KOMISJA REWIZYJNA - Pani Joanna Rokicińska, Pani Anna Dudzik, Pani Aneta Sławęta

 

PREZYDIUM Rady Rodziców:

Pani Dorota Kukla, Pani Katarzyna Hebda, Pan Krzysztof Olchawa, Pani Grażyna Stach

 


Ustalona kwota składki na Radę Rodziców - 30 zł

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów