Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW - Pani Grażyna Stach

ZASTĘPCY - Pani Katarzyna Pławecka, Pani Irena Filipek-Bukowiec

SKARBNIK - Pani Katarzyna Gawron

DRUGA OSOBA upoważniona do podejmowania środków finansowych - Pani Monika Bugajska

SEKRETARZ  - Pani Agnieszka Matras 

KOMISJA REWIZYJNA - Pani Danuta Rosiek, Pani Magdalena Jurusik, Pani Justyna Salomon

 

PREZYDIUM Rady Rodziców:

Pani Grażyna Stach, Pani Katarzyna Pławecka, Pani Irena Filipek-Bukowiec, Pani Katarzyna Gawron, Pani Agnieszka Matras

 

Rada Rodziców ustaliła składkę 40 zł.

Z opłaty zwolnione jest trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

Wpłat można dokonywać do przedstawiciela Rady Rodziców w klasie, w sekretariacie szkoły, na konto:

19 8804 0000 0011 0101 9813 0003

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl