Historia

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

1884 – Podpisanie Aktu Fundacyjnego Szkoły w Laskowej
   - Orzeczenie Rady Szkolnej Krajowej o utworzeniu w Laskowej szkoły eksponowanej (filialnej) podległej szkole etatowej (samodzielnej) w Łososinie Górnej
   - Utworzenie Rady Szkolnej Miejscowej w składzie: ksiądz Maciej Browarny, Walenty Matras, Marcin Matras, Michał Matras
1885 - Mianowanie przez Radę Szkolną Okręgową w Nowym Sączu pierwszego nauczyciela w Laskowej. Został nim Józef Dudziak.
   - Zapisy do szkoły (zapisało się 120 dzieci)
   - Budowa budynku szkolnego – grunt pod budowę kupiono od dziedzica K. Żochowskiego za 320 zł reńskich
   - Otwarcie i poświęcenie szkoły
1891 - Przekształcenie szkoły filialnej w Laskowej w szkołę etatową (rozporządzenie Rady Szkolnej Krajowej)
1892 - Wybory nowych członków Rady Szkolnej Miejscowej: Walenty Matras – Przewodniczący, Antoni Pytel, Marcin Matras, Wojciech Wróbel, Konrad          Żochowski (dziedzic), Franciszek Sobolewski (nauczyciel), Józef Wróbel
1898 - Przekształcenie szkoły z jednoklasowej w dwuklasową – zatrudniono drugiego nauczyciela
1907 - Utworzenie klasy w Rozpitem (u Zelka)
1914-1915 - Kilkumiesięczna przerwa w nauce spowodowana działaniami wojennymi
1917 - Utworzenie klasy w Nagórzu (u M. Gąsiorek)
1918 - Wrzesień/październik – epidemia grypy tzw. hiszpanki – przerwa w nauce
   - Listopad – odzyskanie niepodległości
1920 - Nowym kierownikiem szkoły został Aleksander Pisarczyk
1922-1923 - Zlikwidowanie klas filialnych w Nagórzu i Rozpitem
1927 - Orzeczenie Rady Szkolnej Powiatowej w Limanowej o stopniu organizacyjnym szkoły – czteroklasowa szkoła publiczna powszechna
1936-1937 - Utworzenie oddzielnej klasy w Rozpitem
1937 - Decyzja Inspektora Szkolnego w Nowym Sączu o przemianowaniu szkoły w Laskowej na publiczną szkołę powszechną II stopnia
1939-1945 - Wojna i okupacja (spadek frekwencji, klasy łączone, Brak środków na utrzymanie szkoły, częste zmiany nauczycieli – stale uczyli jedynie: 
A.   Pisarczyk i J. Wiśniewska

19.01.1945 - Wkroczenie wojsk sowieckich do Laskowej (Rosjanie kwaterowali w szkole przez miesiąc, naukę wznowiono dopiero 20 lutego)
1945-1946 - W wyniku reformy rolnej uzyskano dla szkoły 4 ha ziemi z majątku dworskiego (2 ha otrzymała szkoła główna, 1 ha szkoła w Rozpitem i 1 ha mająca powstać szkoła w Nagórzu)
1950 - Likwidacja szkoły w Rozpitem
1951-1952 - Bardzo trudne warunki lokalowe – w szkole uczy się 271 uczniów, pracuje 7 nauczycieli; nauka odbywa się w 5 salach (2 w budynku szkoły i 3 wynajęte – w dworku, u Piotra Guzika i Józefa Rozuma
1954 - Rozpoczęcie budowy nowej szkoły
1958 - Oddanie do użytku nowej szkoły (obecnie tzw. stara szkoła, w której mieści się gimnazjum)
- Stary budynek szkoły przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli (później został rozebrany)
1961 - Utworzenie 4-klasowej szkoły filialnej w Nagórzu
1974-1975 - Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej
1976 - Wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie

1976-1978 - Remont i modernizacja szkoły (c.o., kanalizacja, szatnia) 

1981-1986 - Rozbudowa szkoły, budowa nowego skrzydła tzw. nowej szkoły (oddana do użytku 1 września 1986 r.) – tu obecnie mieści się szkoła podstawowa, świetlica, kuchnia
1988 - Podłączenie szkoły do wodociągu lokalnego
1990 - Oddanie do użytku boiska asfaltowego do małych gier
1995-1998 - Budowa sali gimnastycznej ze środków własnych, Rady Gminy, GUKFiT oraz Kuratorium Oświaty
1996 - Remont boiska sportowego do piłki nożnej
31.03.1998 - Oddanie do użytku nowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz odremontowanej małej „starej” sali
1999 - W ramach reformy szkolnej utworzono w Laskowej Publiczne Gimnazjum, do którego uczęszczają również uczniowie z sąsiednich wsi, Kamionki Małej i Jaworznej
2003 - Uchwałą Rady Gminy, w 2003 r. szkoła podstawowa i gimnazjum połączone zostały w Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
2004 - Wrzesień/październik – gruntowna modernizacja budynku tzw. nowej szkoły
18.10.2008 - Publiczne Gimnazjum otrzymało sztandar
2009 - Maj - listopad - rozbudowa gimnazjum
7.01.2010 - Uroczystość poświęcenia i oddania nowych pomieszczeń po rozbudowie szkoły

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów