Korczakowska skrzynka pytań

ANONIMOWA SKRZYNKA PYTAŃ

"Najważniejszą wartość mają listy, w których ktoś pisze, czego nie może powiedzieć rodzicom albo nie wolno powiedzieć w szkole. To, o czym dzieci mówią między sobą, a teraz mają możność szczerze powiedzieć, bez wstydu i strachu, że je wyśmieją." 
Janusz Korczak


W ubiegłych latach w naszej szkole istniała „skrzynka pytań”, do której uczniowie wrzucali karteczki z pytaniami lub innymi informacjami dotyczącymi różnych sfer życia szkoły. Niestety przez jakiś czas skrzynka nie była dostępna ze względu na nieodpowiednie treści w niej zawarte. Postanowiliśmy wznowić tą formę działalności. Nasza propozycja obejmuje utworzenie na stronie internetowej szkoły elektronicznej skrzynki e-mail, która pozwoli na łatwiejszą komunikację ucznia z pedagogiem. Uczeń mający trudności, potrzebujący pomocy lub będący świadkiem przemocy i innych niepożądanych zjawisk mających miejsce na terenie szkoły lub poza nią, może o nich poinformować anonimowo lub jawnie wysyłając wiadomość na stworzony przez nas w tym celu adres: 

skrzynkakorczakowska@gmail.com 
Skrzynka nakłania do przemyślenia stawianych pytań, jest zachętą do dociekliwości i równocześnie szanuje tajemnicę. Równocześnie, będzie tu można zgłosić propozycje, co chcielibyście zmodyfikować i ulepszyć w naszej szkole. Obsługą poczty zajmują się w naszej szkole pedagodzy szkolni. 

Podsumowując: 
TO JEST KORCZAKOWSKA SKRZYNKA PYTAŃ

Do czego służy?

Ma służyć młodzieży do zadawania pytań i zgłaszania trudnych spraw. 
o Może chcesz tylko zgłosić problem? 
o Może chcesz poprosić o interwencję? 
o Może chcesz zadać pytanie?

Jak uzyskasz odpowiedź?

TO TY ZDECYDUJESZ z kim i w jakiej formie chcesz rozmawiać. Możesz zostawić informację o nr telefonu lub poprosić o indywidualne spotkanie, możesz zostawić adres mail. 
Nadawca pozostanie ANONIMOWY ! 
W jakich sytuacjach można zgłaszać się o pomoc? 
• Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy lub wiesz, że komuś dzieje się krzywda 
• Jeśli jesteś krzywdzony przez dorosłych 
• Jeśli dokuczają Tobie rówieśnicy i nie radzisz sobie z tym 
• Jeśli masz zapytanie natury prawnej / może jesteś w kłopotach? 
• Jeśli jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz jak rozwiązać swój problem? 
• Jeśli nie masz do kogo się zwrócić, nie wiesz komu możesz zaufać?

Możesz liczyć na naszą pomoc. Nie jesteś sam! 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl