Świetlica

ROK 2018/2019

PRACE DZIECI:

Pospisywanie kontraktu - bezpieczne zachowanie

Bezpieczna droga do i ze szkoły - robimy znaki drogowe​

Kolorowanki jesienne - technika dowolna​

Moja wymarzona szkoła

Ozdabianie sukni Pani Jesień

Jesienne owoce i warzywa

Zabawy konstrukcyjne

Wizyta na cmentarzu

Stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości

Jesienno - zimowe drzewo: praca przestrzenna

ROK 2017/2018

O świetlicy szkolnej... 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę w czasie zajęć zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uczymy dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. 

W świetlicy mogą przebywać uczniowie: 

 zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy, 
 dojeżdżający, 
 oczekujący na lekcje, 
 oczekujący na obiad, 
 wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych. 

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY: 

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dziecka do samodzielnego myślenia. 
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 
w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. 
3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dziecka. 
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa dziecka w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków jego życia codziennego. 
5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 
6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności dziecka. 
7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami 

Organizując czas wolny dzieci, rozwijając ich zainteresowania, świetlica szkolna jest miejscem intensywnej pracy wychowawczej, która budzi entuzjazm dzieci do uczestnictwa w zajęciach: 
- umysłowych 
- plastyczno-manualnych 
- praktyczno – technicznych 
- rozrywkowych 
- sportowo – ruchowych 
- tematycznych 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30

Na świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:

p. Sylwia Orzeł

p. Marta Woźniak

p. Katarzyna Sułkowska

p. Magdalena Mąka

p. Krystyna Grzegorzek

p. Bogusława Rosiek

p. Grażyna Gutowicz

p. Magdalena Gołąb

PRACE DZIECI

MOTHER'S DAY

W maju tego roku napisałam i umieściłam na platformie eTwinning projekt ‘Mother’s Day’. Naszym partnerem została Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach. Pan Emilia Strzemkowska była odpowiedzialna za podjęcie działań w swojej szkole. Celem projektu było wykonanie prezentów na Dzień Matki (na zajęciach świetlicowych oraz na kołach zainteresowań). Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiłam innych nauczycieli z naszej szkoły. W wykonanie prezentów włączyły się Pani Krystyna Grzegorzek oraz Pani Grażyna Gutowicz (piekły wspólnie z dziećmi na zajęciach świetlicowych rogaliki), pani Dorota Orzeł (na zajęciach świetlicowych dzieci szyły poduszeczki), pani Magdalena Mąka (na zajęciach świetlicowych dzieci robiły ramki), Pani Agnieszka Szubryt (uczniowie pisali wiersze po angielsku), pani Regina Białk (uczniowie robili zdjęcia na kółku fotograficznym i umieszczali wiersze na zdjęciach), pani Irena Matras Kotlarz (kartki origami), ja z dziećmi na zajęciach świetlicowych malowałam gipsowe obrazki. Zdjęcia i efekty naszej pracy znajdują się na platformie eTwinning.

Marta Woźniak

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY I BOMBKĘ

Jak co roku świetlica zorganizowała konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych dzieci jak i tych starszych uczniów.  W sumie zgłoszono 30 prac. Stroiki przyozdobione były żywymi gałązkami jodły i naturalnymi ozdobami. Wszystkie były wyjątkowe i niepowtarzalne. Dlatego komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników skromnymi upominkami. Na szczególne wyróżnienie zasługują stroiki wykonane przez: Żanetę Guzik, Gabrysię Guzik, Edytę Mól i Asię Gołąb 

Walentynkowe drzewka

Zimowe pingwiny

Realizacja zajęć na podstawie "Mądrych bajek z całego świata "w ramach programu WIEM CZUJĘ POMAGAM ! 

Zabawy na klockach wielkoformatowych

Świąteczne inspiracje

Inne

Archiwum:

rok 2016/2017

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów