Pedagog

P. Jolanta Bukowiec 
P. Magdalena Mąka

 

   
   


 

*WWRDz -Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka  

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów