Samorząd uczniowski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  Pani Paulina Szewczyk-Gasiorek


PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Emil Dziedzic

 

Akcje przeprowadzone przez SU w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020:

 1. Zorganizowanie demokratycznych wyborów do SU.
 2. Organizowanie zabaw i konkursów podczas dyskotek szkolnych.
 3. Zakup upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji DEN.
 4. Zorganizowanie w szkole akcji „BohaterOn”-wykonanie przez uczniów kartek i zredagowanie listów dla Powstańców.
 5. Odwiedzenie cmentarza wojennego i porządkowanie grobów żołnierskich.
 6. Organizacja Mikołajek (zakup upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły
  oraz lizaków dla dzieci ze SP i przedszkola.
 7. Zakup i rozniesienie stroików świątecznych do Urzędu Gminy i GOKu.
 8. Konkurs „Recykling” (w trakcie).
 9. Akcje zarobkowe (loteria, malowanie twarzy i wróżby andrzejkowe).
 10. Redagowanie gazetek szkolnych.
 11. Pomoc w dokumentowaniu działań SU (zdjęcia, notatki).
 12. Pomoc w przygotowaniu uroczystości religijnych i szkolnych (poczet sztandarowy, nagłośnienie).

Samorząd Uczniowski w okresie roku szkolnego 2019/2020 aktywnie włączał się w życie szkoły. Uczniowie chętnie podejmowali działania w ramach SU i wykazali się dużym zaangażowaniem oraz dużą samodzielnością pod tym względem.

Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy
z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia oraz angażować w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów. 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl