Logopeda

P. Renata Dudziak 

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

9.45 – 14.45 (gabinet)

14.45 – 15.45 –wwrdz (gabinet)​

Wtorek

9.30 – 10.30  przedszkole

10.45 – 15.15 

Środa

10.00 -11.30 przedszkole

11.45 – 14.15

14.25 – 15.10 – wdż 7 b

Czwartek

10.00 – 14.00

14.30 – 15.30 – wwrdz.(dom)

15.30 – 16.30 – zaj. rew. (dom)

Piątek

9.45 -10.45 –wwrdz  (przedszkole)

11.00 – 13.15

13.35 – 14.20 – wdż 7a

14.30 – 15.30 – wwrdz (dom)

15.30 – 16.30 – zaj. rew.(dom)

Jakie są zadania logopedy w szkole?

Do zadań logopedy w szkole należy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
  •  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
  •  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Kto uczęszcza na zajęcia logopedyczne w naszej szkole?

 Na  zajęcia logopedyczne uczęszczają:

  • uczniowie z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy, wadami wymowy,  oraz dzieci wymagające ćwiczeń w czytaniu i pisaniu a także dzieci z ryzyka dysleksji
  • dzieci, zakwalifikowane do terapii podczas przesiewowych badań  logopedycznych przeprowadzanych co roku we wrześniu przez szkolnego logopedę
  • dzieci,  u których nauczyciele, wychowawcy czy rodzice zauważyli problem językowy i zgłosili potrzebę uczestnictwa danego dziecka w zajęciach.

 

Po co dzieciom terapia logopedyczna?

Korekcja wad wymowy zapobiega trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, bowiem źle mówiące dziecko najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

 

Co robić, by obserwować u dziecka postępy w terapii logopedycznej?

Stała systematyczna współpraca rodziców bądź opiekunów dziecka z logopedą oraz wytrwałe i skrupulatne wykonywanie jego zaleceń – to niezbędne warunki odniesienia sukcesu przez dziecko.

Wplećmy ćwiczenia w tok codziennych zajęć i zabaw.

Zadbajmy o przyjazną i spokojną atmosferę. Obecność i zaangażowanie rodziców są dla dziecka najlepszą motywacją do ćwiczeń.

Nie wymuszajmy na dziecku ćwiczeń w chwilach znużenia i zmęczenia – utrwalanie będzie nieefektywne, a dziecko niepotrzebnie zrazi się do ćwiczeń.

Starajmy się stworzyć dobry nawyk regularnych ćwiczeń. Lepiej krótko, a często, niż rzadko i żmudnie. Przekonacie się, że systematyczność przyniesie dobre efekty logopedyczne, a przy okazji dziecko nauczy się obowiązkowości.

Zapraszam do współpracy!:)

 

Co robimy na zajęciach?

Zachęcam do obejrzenia galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony:

http://www.logopeda.pl/                           
www.mimowa.pl/                           
www.logopediapraktyczna.pl                           
http://www.we.pl/logopedia.html                           
www.cieszynska.pl                           
www.komlogo.pl                           

http://harmonia.edu.pl/                           
http://www.konferencje-logopedyczne.pl do pobrania

 

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów