ROK 2013/2014

 

VII Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: 
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.” 
Stanisław Staszic

 

Dnia 4.06.2014r. w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. 

W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Ujanowic, Wilkowiska, Sadek - Kostrzy, Limanowej, Łososiny Dolnej, Słopnic i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii. 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Pani Dyrektor Moniki Sułkowskiej. Następnie uczniowie rozlosowali kolejność pokazywania doświadczeń. Wszyscy uczestnicy oraz goście otrzymali również kartki z nazwami wszystkich doświadczeń, gdyż w tym roku również miały miejsce wybory najciekawszego zdaniem publiczności pokazu. Podczas spotkania zaprezentowano w sumie dwadzieścia sześć doświadczeń dotyczących różnych zagadnień z fizyki i chemii. 

Zdaniem publiczności najciekawsze doświadczenie zaprezentowali uczniowie naszego gimnazjum Bartosz Marcisz i Patryk Kukla (doświadczenie pt. „Niewidzialna woda”)przygotowane pod kierunkiemAnety Niezabitowskiej - Bieleckiej (nauczyciela chemii). 

Prezentowane doświadczenia i eksperymenty dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień. 

Zakres ich odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi zdumienie zjawiskami i zmobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki oraz chemii.

Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym przebiegu, których na poziomie gimnazjalnym nie można wyjaśnić, lecz zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej chwili konieczne. 

Pokazom towarzyszyły gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń przez uczniów, które zawierały elementy zabawy, pobudzały gimnazjalistów do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami. 

Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka – nauczyciel chemii, oraz mgr Regina Białk – nauczyciel fizyki. 

Na zakończenie imprezy wszyscy gimnazjaliści demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w VII Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole. 

Pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska wraz z organizatorem imprezy złożyła podziękowanie fundatorom nagród. 
Są to: 
Wójt Gminy Laskowa 
Biuro Poselskie RP Wiesława Janczyka 
EMITER Limanowa 
Bank Spółdzielczy w Limanowej

V SZKOLNY KONKURS „FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA NA WESOŁO”

W środę, 11 czerwca 2014 piętnastka odważnych gimnazjalistów z dwudziestu dwóch zakwalifikowanych przystąpiła do rozwiązywania konkursowego, niecałkiem poważnego testu, na który składało się po 10 pytań z fizyki, chemii i biologii. 
W tym roku najłatwiejsza okazała się fizyka ze średnią punków 3,87. Jednocześnie na pytanie z fizyki o malarza, który maluje trawy na zielono, nikt z uczestników konkursu prawidłowo nie odpowiedział. 
Najtrudniejsza dla uczniów okazała się biologia - średnia punktów 2,9. Jak na ironię część biologiczna zawierała najłatwiejsze dla uczestników pytanie o wspólną część mózgu, korzenia i drzewa. 
Organizatorkami i sędzinami konkursu były: pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska, pani mgr Regina Białk i pani mgr Aneta Niezabitowska-Bielecka. 

Wyniki: 
I miejsce: 
Łukasz Zelek II C – 17 pkt 
II miejsce: 
Anna Orzeł III B – 14 pkt 
III miejsce: 
Artur Michura II C – 13 pkt 

Gratulujemy uczestnikom odwagi i poczucia humoru!


ARTUR ORZEŁ - LAUREATEM KONKURSU WIEDZY O CZASACH I OSOBIE JANA PAWŁA II – „PAPIEŻ SŁOWIANIN”

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, 
przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra. 
Jan Paweł II

 

Artur Orzeł – uczeń klasy III gimnazjum został laureatem V edycji ogólnopolskiego konkursu o czasach i osobie Jana Pawła II pt. „Papież Słowianin” zajmując w nim trzecie miejsce. 

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, na który należało przygotować wypracowanie na podstawie nauczania Ojca Świętego, wojewódzkiego, który odbył się w Krakowie oraz ogólnopolskiego, zorganizowanego przez łódzkiego Kuratora Oświaty. Na pierwszy etap konkursu należało przygotować kilkustronicową pracę, w której zawarło się własną analizę i przemyślenia o znaczeniu świętości w życiu młodego człowieka. Do etapu szkolnego przystąpiły również dwie uczennice z klasy I: Regina Jędrzejek i Katarzyna Zelek. Wszystkie prace zostały wysoko ocenione, co oznaczało awans do dalszego etapu. 

Etap wojewódzki zorganizowano w Krakowie, 4 marca 2014r. Przygotowując się do niego należało przeczytać wyznaczone lektury („Dar i Tajemnica” – autobiografia Jana Pawła II, „Droga Karola Wojtyły” autorstwa znanego dziennikarza i publicysty katolickiego Jacka Moskwy, a także list papieża do młodych i przemówienia z IV pielgrzymki do Polski) i zapoznać się z wiedzą ogólną o osobie Karola Wojtyły. Po około tygodniowym oczekiwaniu ogłoszono wyniki. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikował się jeden z naszych uczniów – Artur Orzeł, który na szczeblu wojewódzkim uplasował się na drugiej pozycji, zdobywając też tytuł laureata wojewódzkiego. 

Na ostatni etap tej olimpiady należało udać się do Łodzi, gdyż to tamtejszy Kurator jest jego właściwym organizatorem, a krakowski był tylko pomocnikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie etapu wojewódzkiego. 19 maja wraz ze swoim wychowawcą Artur Orzeł pojechał na ogólnopolskie eliminacje. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w archikatedrze łódzkiej, której przewodniczył arcybiskup metropolita Marek Jędraszewski. Wygłosił on homilię do zgromadzonej młodzieży, mówiąc o wartościach, które głosił nowy święty – Jan Paweł II. Po tym odbyło się krótkie przywitanie i przedstawienie organizatorów konkursu w Wojewódzkim Domu Doskonalenia Nauczycieli. Następnym punktem było pisanie testu. Później zaproszono uczestników wraz z opiekunami na posiłek. 

Z niecierpliwością wszyscy zaangażowani w przygotowanie ucznia oczekiwali ogłoszenia wyników. Tydzień po etapie ogólnopolskim, dokładnie 26 maja na stronie łódzkiego Kuratora Oświaty podano protokół z przebiegu i rezultatami konkursu. Radość była ogromna, gdyż Artur Orzeł został laureatem, zajmując III miejsce. 

29 maja odbyło się rozdanie nagród za etap wojewódzki. Gala odbyła się w Krakowskim Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Zgromadzona młodzież otrzymała nagrody książkowe od biskupa pomocniczego metropolii krakowskiej – Damiana Muskusa oraz zaświadczenie laureata od wicekuratora Grzegorza Barana. List Gratulacyjny otrzymała również, przygotowująca ucznia do konkursu pani mgr Katarzyna Banaś. 

Ostatnim elementem konkursu będzie kolejne rozdanie nagród, tym razem za etap ogólnopolski w Łodzi. Odbędzie się ono 11 czerwca i będzie miała charakter artystyczny ze względu na występy łódzkiej Akademii Muzycznej. Dodatkową nagrodą dla ucznia jest otrzymanie 9. punktów do rekrutacji do szkoły średniej. Konkurs jest bardzo prestiżowy i zapewne w przyszłym roku też znajdą się chętni do udziału w nim, miejmy nadzieję, że z równie dobrymi wynikami.

BEZPIECZNY INTERNET 

4 czerwca odbyło się spotkanie gimnazjalistów z Panią Elżbietą Cięciel z PPP w Limanowej – specjalistką od spraw cyberprzemocy, na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z takich portali społecznościowych jak Facebook czy Ask.

X MŁODZIEŻOWY RAJD TURYSTYCZNY SZLAKAMI TAJNEGO NAUCZANIA IM. ZOFII OLEKSY

W dniach 26 – 27 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Ujanowicach. Obchodom przyświecały słowa Wisławy Szymborskiej: Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 

W pierwszym dniu rajdu dwie drużyny, reprezentujące naszą szkołę, wraz z opiekunami wyruszyły w trasę, by poznawać historię tajnego nauczania z okresu II wojny światowej. Wieczorem dla uczestników rajdu odbyła się Msza św. w kościele parafialnym w Ujanowicach w intencji wszystkich nauczycieli tajnego nauczania, a potem miała miejsce uroczysta wieczornica z udziałem wielu zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m. in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Laskowa, byli uczniowie tajnego nauczania oraz nauczycieli ZNP z terenu Limanowej. 

Uroczystym apelem i złożeniem kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem uczczono w Ujanowicach pamięć nauczycieli tajnego nauczania, którzy z narażeniem życia w czasie okupacji hitlerowskiej krzewili oświatę i miłość do ojczyzny. W uroczystościach brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu gminy Laskowa i Limanowa, łącznie 7 drużyn wraz 
z opiekunami oraz 2 drużyny absolwentów. 

W drugim dniu rajdu młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy o tajnym nauczaniu, konkursie piosenki patriotycznej oraz konkursie zbierania materiałów, dokumentów, wspomnień rodzin uczestników i uczniów tajnego nauczania. Uczniowie naszej szkoły przygotowali biografię Pani Joanny Dudek – uczennicy tajnego nauczania oraz Pani Heleny Filipek, która podczas II wojny światowej należała do Batalionów Chłopskich. Po zakończonych zmaganiach młodzież wraz z opiekunami udała się na cmentarz, gdzie uczniowie zaświecili znicze i oddali cześć nauczycielom tajnego nauczania. Po powrocie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W rywalizacji drużyn miejsca zdobyli: 
I miejsce - Dzikie Muchy z ZS w Laskowej i Dywersanci z ZS w Ujanowicach 
II miejsce - Tajniacy, Serca w plecaku, Sośnioki z ZS w Ujanowicach, Załoga Szalonego Wędrowca - absolwenci z Ujanowic oraz Jelenie w Terenie z ZS w Laskowej 
III miejsce - Leśne Gimbusy z ZS nr 4 w Limanowej 
IV miejsce - Absolwenci z Ujanowic

VI SZKOLNY KONKURS „FOTOGRAFUJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE”

14 maja 2014 zostały ogłoszone wyniki VI Szkolnego Konkursu „Fotografujemy Zjawiska Fizyczne”. Spośród 14 zgłoszonych prac komisja konkursowa w składzie: 
zawodowego fotografa - pana mgr Franciszka Natanka, 
plastyczki - pani mgr Doroty Rozum, 
fizyczki - pani mgr Reginy Białk 
wyłoniła zwycięzców. 
Oceniano: 
oryginalność pomysłu - do 10 pkt, 
opis zjawiska fizycznego - do 20 pkt, 
wrażenia artystyczne pracy - do 10 pkt, 
jakość fotograficzną - do 10 pkt. 

Ostatecznie przyznano: 
I MIEJSCE: 
Beacie Rozum z klasy IIB za pracę „Rzeźba ze śniegu” 
II MIEJSCE: 
Edycie Janas z klasy IIIA za pracę „Dyfuzja w gazach” 
III MIEJSCE: 
Franciszkowi Bukowcowi z klasy IIA za pracę „Załamana Baba – Jaga”
 
Zwycięzcom gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. 
Zapraszamy za rok. 
mgr Regina Białk 

CZY TYLKO KAWIARNIANE WSPOMNIENIA?

Jedno z przysłów mówi, że wdzięczność jest pamięcią serca. I to uczucie gości w duszach laskowian, którzy 3.05.2014r. o godzinie 17.15 odpowiedzieli na zaproszenie Pani Teresy Ryś i jej aktorów – młodzieży działającej w grupach apostolskich przy kościele parafialnym i zgromadzili się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Laskowej, by obejrzeć spektakl pt. „Kawiarniane wspomnienia – droga Jana Pawła II do świętości”. Widzowie otrzymali niezwykły prezent z okazji kanonizacji Jana Pawła II. 

Trzeba powiedzieć parę słów o aktorach. Pani Teresa Ryś ma niesamowity dar rozpalania miłości do teatru w każdym pokoleniu. Stąd na scenie wystąpili studenci – Beata Kurek, Renata Kukla, Agnieszka Michura, Hubert Olchawa,; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – Anna Oleksy, Maria Bukowiec, Justyna Stanisławczyk, Sylwia Rozum, Katarzyna Krzyżak, Anna Olszewska, Krzysztof Pytel, wśród nich tegoroczni maturzyści: Marcin Uryga i Wojciech Olszewski; gimnazjaliści – Aneta Pachowicz, Klaudia Olchawa, Beata Rozum, Konrad Olchawa, Dominik Orzeł oraz dzieci ze szkoły podstawowej - Aleksandra Lupa, Katarzyna Gołąb, Magdalena Orzeł, Paulina Rozum. Oprawę muzyczną przygotował Pan Waldemar Zawada. 

Mieliśmy okazję oglądnąć przedstawienie o Janie Pawle II, które opisując patos i wielkość, miało klasę i dobry styl, kawiarnianą atmosferę połączoną z duchowym przeżyciem. Czegóż więcej potrzeba nam – zabieganym, pochłoniętym problemami codzienności, by zatrzymać się na chwilę i zapytać: „Dokąd tak spieszę?”, a potem spróbować inaczej żyć. 

Sztuka chwytała za serce niemal od samego początku i nie dawała wytchnienia do końca przedstawienia. Pani Reżyser zaproponowała widzowi spotkanie w kawiarence – na scenie przy stolikach ze świeczkami i kwiatami goście pijący herbatę z filiżanek, z przodu widowni oglądający sztukę również siedzący w podobnie zaaranżowany sposób. Fabułą spektaklu była sentymentalna podróż z Ojcem Świętym za sprawą wspomnień ludzi, którzy spotkali na swej drodze najpierw Karola Wojtyłę, później Jana Pawła II. Nie zabrakło oczywiście humorystycznych anegdot na temat nietypowych zachowań papieża Polaka. Mogliśmy zobaczyć też fragmenty filmów przypominających szczególny portret prawdziwego obywatela świata, który pozostawił nam dziedzictwo wiary i miłosierdzia. Ilustracją wyjątkowych momentów biografii Jana Pawła II była recytacja poezji Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Jana Twardowskiego czy inscenizacja fragmentów Biblii. Widzowie głęboko przeżyli treść „Litanii do Jana Pawła II”, napisanej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana na zajęciach z Panią mgr Zofią Ociepką. Wspomnienia przeplatane były piosenkami religijnymi, które towarzyszyły wielkiemu Polakowi przez całe życie. Już kolejny raz swym wokalnym talentem zachwycali Anna Oleksy i Marcin Uryga. „Barka” w wykonaniu artystów i widzów wzruszyła każdego, kto wziął udział w tym magicznym spotkaniu. Gromkimi brawami nagrodzono najmłodszą aktorkę Aleksandrę Lupę za wykonanie piosenki ,,Lolek’’. Muzyka była niewątpliwym atutem spektaklu. Stanowiła klamrę, która spajała i nadawała całości poetycko – refleksyjny wyraz. Dźwięki pianina i melodia ustnej harmonijki za sprawą akompaniamentu Pana Waldemara Zawady i gimnazjalisty Konrada Olchawy na długo pozostaną w pamięci widzów. 

Jak w prawdziwym teatrze zaproponowano oglądającym antrakt. Trzeba przyznać, że Pani Reżyser zaskoczyła zebranych, gdy w czasie przerwy zaprosiła wszystkich na słynne kremówki Karola Wojtyły. Każdy widz w małej kopercie otrzymał także słowa prostej, ale jakże głębokiej modlitwy, których autorem jest Ojciec Święty: „Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, słabościami, ale spraw, abym stał się takim, jak tego pragniesz”. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Pani Teresa, żegnając się z widzami, szczególnie gorąco podziękowała za pracę, zaangażowanie aktorom, swoim bliskim za wyrozumiałość, za hojność sponsorom. To dzięki nim mogła zrealizować spektakl. Słowa wdzięczności skierowała także w stronę widzów za to, że zechcieli odłożyć na chwilę własne sprawy i w familijnej atmosferze przeżyć jeszcze raz historię Jana Pawła II, którego jedne z ostatnich słów brzmiały: „Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie”. 

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i życzeniami. W imieniu własnym i widzów złożył je Pani Teresie Ksiądz Proboszcz Andrzej Wanat. Aktorzy, wręczając kwiaty Pani Reżyser, nie kryli wzruszenia. Widzowie, gratulując sukcesu autorce spektaklu, nie szczędzili pochwał i braw.


Z WIZYTĄ W ZAKŁADACH PRACY

Uczniowie klas II gimnazjum wybrali się na wycieczkę do okolicznych zakładów pracy. Dzięki uprzejmości właścicieli: Pana Józefa Stacha - firma „Partner” oraz Pana Mieczysława Jońca - firma „Joniec” mogliśmy przyjrzeć się funkcjonowanie zakładów od podszewki. Poznaliśmy działanie firm, a przede wszystkim zobaczyliśmy, jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach, począwszy od projektanta poprzez obsługę klienta, księgowość po operatorów skomplikowanych maszyn i pojazdów. Gimnazjaliści mieli okazję spróbować swoich sił przy produkcji płytek elewacyjnych, a także dowiedzieć się, na czym polega i jak wygląda produkcja okien. Trudno opowiedzieć o tym wszystkim, co widzieliśmy, więc żeby Wam przybliżyć to, co ujrzeliśmy na własne oczy, dołączamy kilka zdjęć 
z naszej wycieczki (w galerii zdjęć).

EGZAMIN 

W dniach od 24 do 26 kwietnia odbył się egzamin gimnazjalny. W pierwszym dniu trzecioklasiści zmagali się z częścią humanistyczną egzaminu, czyli z historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim. W drugim dniu uczniowie zdawali najpierw egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka), a później z matematyki. Trzeci dzień egzaminów to język obcy. Wszyscy uczniowie zdawali go na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mamy nadzieję, że dla 75 naszych gimnazjalistów wyniki okażą się dobre i pozwolą na dostanie się do wymarzonej szkoły.

APEL WIELKANOCNY

Jak co roku w ostatnim dniu przed wiosenną przerwą świąteczną uczniowie naszej szkoły mogli poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Paschalnych, uczestnicząc w świątecznym apelu przygotowanym przez uczniów klasy Ib, Ic i IIIa pod kierunkiem Pani Ireny Orzeł. 
Świąteczne życzenia dla wszystkich złożyli p. dyr. M. Sułkowska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, Krystian Kukla. Pani dyrektor podzieliła się tradycyjnym jajkiem z przewodniczącymi klas.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROZDROWOTNY "ZDROWIE TO TWÓJ SKARB"

3 kwietnia 2014 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej odbyło się podsumowanie VII Edycji Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego „Zdrowie to twój skarb”. 
Organizatorem konkursu było IV Liceum Ogólnokształcące przy współpracy Starostwa Powiatowego oraz Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej. 
Celem konkursu plastycznego była promocja zdrowia, propagowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych zdrowego stylu życia, promowanie zasad prawidłowego żywienia, propagowanie wiedzy na temat zaburzeń odżywiania, ryzyka wystąpienia otyłości, anoreksji, bulimii, wskazywanie znaczenia prawidłowej zbilansowanej diety. 
W konkursie wzięło udział kilka szkół gimnazjalnych z powiatu limanowskiego.Uczniowie naszego gimnazjum również aktywnie włączyli się do konkursu i wykonali prace, z których wytypowano, zgodnie z zasadami regulaminu, trzy i wysłano do Limanowej. 
Wśród najlepszych prac konkursowych znalazły się prace uczniów naszej szkoły: 
I nagroda - internautów – przyznana została Sylwii Domiter kl. I Gim. 
I nagroda - jury konkursu - przyznało również Sylwii Domiter 
III nagrodę – internautów – otrzymała Beata Rozum z kl. II Gim. 
Wyróżnienie otrzymał Jakub Knurowski z kl. II Gim.
 
Opiekunem artystycznym uczniów była p. Dorota Rozum

„JUTRZENKA NOWEGO ŚWIATA. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Konkurs pt. „Jutrzenka nowego świata. Światowe Dni Młodzieży”. Edukacyjna prezentacja multimedialna dotycząca idei, historii i przebiegu Światowych Dni Młodzieży od momentu ich ogłoszenia. 
Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania uczniów życiem i nauczaniem Ojca Świętego, duchowe przygotowanie do Jego kanonizacji oraz do wspólnego przeżywania Światowych Dni Młodzieży w roku 2016, a także przybliżenie tematyki beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej w Kościele. 
Organizatorem konkursu „Jutrzenka nowego świata” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 
W konkursie "Jutrzenka nowego świata" zajęli: 
I MIEJSCE 
Artur Orzeł 
Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej 
III MIEJSCE 
Grzegorz Zelek 
Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej


ZBLIŻA SIĘ CZAS PODJĘCIA DECYZJI…

Nasi trzecioklasiści wkrótce rozpoczną elektroniczny szturm na szkoły ponadgimnazjalne, a już teraz mają za sobą udział w barwnych Targach Edukacyjnych, które odbyły się pierwszego dnia wiosny w ZS nr 1 w Limanowej. Młodzież zwiedzając poszczególne stoiska, rozmawiając ze starszymi kolegami i nauczycielami, miała okazję poznać ofertę edukacyjną szkół z terenu powiatu limanowskiego. 
Spotkanie było ciekawe – uczniowie popularnych zawodówek, techników i liceów opowiadali młodszym kolegom o życiu ich szkół, wręczali ulotki i pokazywali jak wyglądają zajęcia praktyczne. Każdy mógł zrobić sobie modną fryzurę, makijaż lub manicure, zobaczyć ratowników i budowlańców w akcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także poczęstunki: były słodkie wypieki i ciepłe pierożki. Na koniec można było skorzystać z boxu fotograficznego i zabrać na pamiątkę wesołe zdjęcie z przyjaciółmi. 
Czy teraz już wiesz, która szkoła jest stworzona dla Ciebie? 
mgr Jolanta Bukowiec


XI POWIATOWY KONKURS POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… 
W myśl tych słów 13. marca 2014 r. w Zespole Szkól w Laskowej odbył się XI Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawczyniami i organizatorami tej imprezy jest Pani mgr Katarzyna Banaś i Pani mgr Małgorzata Oleksy, wspiera je Dyrektor ZS w Laskowej, a także – tak jak w latach ubiegłych - Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej. 
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starostwo Powiatowe w Limanowej. 
Swoją obecnością imprezę zaszczyciła Pani Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa Ewa Pajor, Pani Jolanta Grzegorzek i Pan Mieczysław Uryga ze Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz kierownik biura poselskiego posła Wiesława Janczyka Pan Wojciech Włodarczyk. 
Nie sposób również pominąć sponsorów, bez których pomocy tak duża impreza nie miałaby tak ciekawej oprawy. Konkurs w tym roku wsparli przedsiębiorcy z gminy Laskowa: piekarnia Piotra Pajora, piekarnia Ryszarda Stryczka, Pan Krzysztof Chełmecki, firma Laskopol, Bank Spółdzielczy oraz firma Tymbark i Ewa Wójcik – przedstawicielka firmy Navo. 
Tradycyjnie tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja. W sumie komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Pani mgr Małgorzata Mikulska z MCK Sokół w Nowym Sączu, Pani Ewa Janik z LDK, Pani Danuta Kądziołka z MBP w Limanowej, ks. Proboszcz parafii Laskowa Andrzej Wanat, Pan Zdzisław Pajor Dyrektor GOK w Laskowej przesłuchała 46. uczestników z powiatu limanowskiego. 

Laureatami w kategorii szkoła podstawowa zostali: 

I. Patrycja Dorczak – ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej 
Mateusz Gądek – SP w Kaninie 
II. Julia Wikar – ZPO Słopnice Granice 
Aleksandra Trojanowska – SP w Tymbarku 
III. Maria Kowal – SP w Rabie Niżnej 
Angelo Mliczk – SP nr 1 w Słopnicach 
Piotr Woźniak – SP nr 2 w Męcinie 

Wyróżnienia: 

Wiktoria Gucia – SP nr 1 w Limanowej 
Magdalena Król – SP nr 1 w Siekierczynie 
Klaudia Ślazyk – SP nr 4 w Słopnicach 
Kinga Nawalaniec – SP nr 1 w Starej Wsi 
Anna Miśkowiec – SOSW w Dobrej 
Wiktoria Paruch – SP w Laskowej 
Zofia Długosz – SP w Dobrej 
Martyna Kędroń – SP nr 2 w Starej Wsi 
Julia Ociepka – SP w Młynnem 
Jakub Kocoń – SP w Kamionce Małej 

Laureaci z gimnazjum to: 

I. Justyna Pietrzak – Gimnazjum nr 2 w Mszanie Dolnej 
II. Kinga Król – Gimnazjum w Starej Wsi 
III. Natalia Czechowska – Gimnazjum nr 3 w Limanowej 
Marzena Żmuda – Gimnazjum w Rabie Niżnej 

Wyróżnienia: 

Beata Rozum – Gimnazjum w Laskowej 
Magdalena Zając – Gimnazjum w Skrzydlnej 
Izabela Waligóra – Gimnazjum w Ujanowicach 
Krzysztof Skalski – Gimnazjum w Dobrej 
Dominika Bełżek – SOSW w Dobrej 
Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom recytacji, była pod wrażeniem znakomitego przygotowania uczestników do zmagań konkursowych. Dziękując recytatorom i nauczycielom za dostarczenie wielu wzruszeń i emocji życzyła, aby poezja ks. Jana Twardowskiego była drogowskazem w każdej chwili życia.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również nagrodami rzeczowymi. 
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na XII edycję za rok. 
mgr Małgorzata Oleksy, mgr Katarzyna Banaś


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

7 marca odbył się Szkolny Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Celem konkursu było wytypowanie osoby, która miała reprezentować naszą szkołę w XI Powiatowym Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego. Mimo iż chętnych było niewielu i tak wybór był trudny, bowiem uczestniczki zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Chęć udziału w konkursie wyraziły: Karolina Wróbel, Weronika Michura oraz Beata Rozum. Występy dziewczyn oceniała komisja w składzie: Pani Krystyna Grzegorzek, Pani Magdalena Mąka, Pani Krystyna Trzupek oraz Pani Katarzyna Lisek. Wybór najlepszej nie był łatwym zadaniem. Ostatecznie naszą reprezentantką została Beata Rozum z klasy II b. W XI Powiatowym Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego Beata otrzymała wyróżnienie. Jest to duży sukces, bowiem uczestników było wielu i każdy z nich był bardzo dobrze przygotowany. Beacie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


LASKOWA NA REYMONTA 22 !!!

W sobotnie popołudnie młodzież reprezentująca Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Laskowej udała się do Krakowa, aby wspólnie dopingować drużynę Wisły Kraków w meczu z Ruchem Chorzów , który odbył się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Ubrani w barwy "Białej Gwiazdy" , z szalikami w dłoniach głośno dopingowaliśmy nasz ulubiony klub. Mimo porażki Wisły emocje i nastrój sportowego święta towarzyszył nam jeszcze długo po meczu, a szczęściarzom udało się nawet zdobyć autograf Michała Czekaja - środkowego obrońcy Mistrza Polski. Wszyscy mamy nadzieję, iż jeszcze nie raz zagościmy przy Reymonta 22. 
mgr Tomasz Zawada

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 


„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, i w celu urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...” 
Powyższy cytat pochodzi z preambuły ustawy uchwalonej przez Sejm w 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W bieżącym roku po raz pierwszy został zorganizowany konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Ziemia Limanowska, Powiat Limanowski, Komitet Budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci gen. Skalskiego w Kodymie na Ukrainie oraz Zespół Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach. 
Jednym z celów konkursu było przybliżenie postaci gen. Stanisława Skalskiego, jednego z najlepszych polskich lotników czasów II wojny światowej oraz żołnierzy niezłomnych walczących do końca o wolność Ojczyzny na Ziemi Limanowskiej i Ziemi Sądeckiej. 
Do konkursu przystąpiło trzech uczniów naszego gimnazjum. Opiekunem uczniów był Wojciech Karteczka. Ich prace zostały wysłane do Ujanowic, gdzie 24.02.2014 roku odbyło się posiedzenie komisji I Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych Ziemi Limanowskiej i Ziemi Sądeckiej oraz postaci gen. Skalskiego. 
Komisja, której przewodniczył mgr Stanisław Dębski z Limanowej bardzo wysoko oceniła prace uczniów Franciszka Bukowca z kl. II a i Artura Orła z kl. III b przyznając im odpowiednio I i II miejsce w kategorii gimnazjów. 1 marca 2014 r. odbyły się w Limanowej obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w trakcie których odbył się m. in. koncert w Limanowskim Domu Kultury. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania historycznego programu edukacyjnego pn.: „Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”, w wykonaniu Tadeusza „Tadka” Polkowskiego i Romana Boskiego w towarzystwie Orkiestry i Chóru Passionart, Chóru Canticum Iubilaeum i Chóru Chłopięcego MBB w Limanowej. Artyści przedstawili dramaturgię życiorysów: rotmistrza Witolda Pileckiego, gen. Augusta Fieldorfa ps. „Nil” czy Danuty Siedzikówny ps. Inka. Po koncercie wręczono cenne nagrody i wyróżnienia dla uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych Ziemi Limanowskiej i Ziemi Sądeckiej oraz postaci gen. Stanisława Skalskiego. 
mgr Wojciech Karteczka


KONCERT NOWOROCZNY „ZAŚPIEWAJMY MALUSIEŃKIEMU” 

„Abyście weseli byli 
jako w niebie anieli…”

 

Kolędowanie, piękna tradycja jednocząca ludzi, 1 lutego 2014 r. stała się okazją do wspólnego, wielopokoleniowego spotkania w Zespole Szkół w Laskowej. Sobotniego popołudnia o godz. 14.00 Pani Dyrektor Monika Sułkowska serdecznie powitała gości przybyłych na Noworoczny Koncert „Zaśpiewajmy Malusieńkiemu” i szczególnie podziękowała za przyjęcie zaproszenia Pani Wójt Gminy Stanisławie Niebylskiej, Panu Sekretarzowi Janowi Orłowi i Pani Bożenie Chełmeckiej – Kierownikowi GZOSiP-u. 
Ciepłe słowa powitania popłynęły w stronę nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim uczniów i ich najbliższych – dziadków, rodziców i rodzeństwa. 
Noworoczny koncert poprowadził Pan Grzegorz Jędrzejek, przedstawiciel Rady Rodziców. Jak nikt inny - dygresjami, dowcipami, słowami pochwał sprawił, że wśród zebranych w sali zapanowała prawdziwie rodzinna atmosfera, a artyści nie czuli tremy. 
Kolędowanie rozpoczęło uroczyste i podniosłe wykonanie przez nauczycieli regionalnej pastorałki „Cztery lata zawszem pasał”. Ten występ był wielką niespodzianką, zwłaszcza dla uczniów, którzy rzadko widzą swych wychowawców w podobnej roli. Występ uatrakcyjniła szkolna orkiestra pod batutą Pani Sylwii Jędrzejek, której szeregi zasilili w tym dniu również byli wychowankowie naszej szkoły. 
Następnie na scenie prezentowali się uczniowie poszczególnych klas, którzy prosto z serca zaśpiewali wybraną kolędę. Najwięcej ciepłych słów należy się tym zespołom, które nakłoniły swych rodziców do wspólnego występu. Trzeba przyznać, że było to popołudnie różnorodności artystycznych. Widzowie mieli okazję oglądnąć jasełka przygotowane przez Panią Katarzynę Sułkowską z uczniami klasy V b. Na scenie zaprezentował się zespół kolędniczy „Z gwiazdą” ze szkoły podstawowej prowadzony przez Panią Ewę Kruczek i grupa „Draby” z gimnazjum, której opiekunem od lat jest Pan Józef Kołodziej. Widzowie gromkimi brawami nagrodzili występ Kingi Matląg, uczennicy klasy III b gimnazjum, za wzruszające wykonanie „Kolędy dla nieobecnych”. Spotkanie uświetnił także występ szkolnego chóru dyrygowanego przez Panią Sylwię Jędrzejek. 
Pełne czarów widowisko było przeżywane w podniosłej atmosferze również dzięki oprawie wizualnej. Piękne dekoracje wykonane przez Panią Dorotę Rozum podkreślały magię sobotniego kolędowania. 
Goście w czasie przerwy między występami mogli porozmawiać ze sobą i poczęstować się pysznym ciastem specjalnie przygotowanym na tę wyjątkową uroczystość. Młodzi artyści również zostali obdarowani łakociami. 
Na zakończenie spotkania nauczyciele zaśpiewali pastorałkę „Wiwat Pan Jezus”. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim, którzy nie szczędzili sił ani czasu, by w szkole zapanowała w tym dniu niepowtarzalna, świąteczna atmosfera. Noworoczny Koncert „Zaśpiewajmy Malusieńkiemu” był przesłaniem pełnym dobrej nadziei płynącej z najprostszej radości wspólnego śpiewania kolęd. Pani Dyrektor, składając najserdeczniejsze życzenia noworoczne zebranym, wyraziła nadzieję, że spotkania w tak radosnej atmosferze staną się dobrą tradycją szkoły. 
mgr Irena Orzeł 
mgr Katarzyna Lisek 

ZABAWA CHOINKOWA 

Tradycyjnie w naszej szkole w okresie karnawału odbywa się tzw. zabawa choinkowa. 30 stycznia świetnie bawiliśmy się w rytm starych i nowych przebojów. W trakcie imprezy w klasach czekały na uczniów słodkości kupione przez rodziców.

SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI NASZEJ SZKOŁY

15 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe z emerytowanymi pracownikami szkoły. Pani Dyrektor Monika Sułkowska pięknym i treściwym przemówieniem powitała dostojnych Gości, zaś Ks. Proboszcz Andrzej Wanat podziękował wszystkim za wieloletnią pracę. Przygotowaniem tej uroczystości zajął się zespół nauczycieli pod przewodnictwem Pani Dyrektor. Podarunki dla Gości, z udziałem uczniów najstarszych klas, przygotowała Pani Irena Matras-Kotlarz, dekorację wykonała Pani Dorota Rozum, szkolnym chórem dyrygowała Pani Sylwia Jędrzejek, zaś w części artystycznej wystąpili uczniowie klas piątych pod kierunkiem Pani Bożeny Orzeł. Jak co roku, część artystyczną uświetniły uczennice śpiewające kolędy i pastorałki - Kinga Matląg, Iwona Zelek, Marysia Dudek, Gabrysia Gonet i Marcelina Gawron. Po części artystycznej wszyscy spotkali się na wspólnym poczęstunku, któremu towarzyszyły długie, pełne wspomnień rozmowy.


APEL BOŻONARODZENIOWY

Tradycyjnie, jak co roku, okres przedświąteczny zakończył w naszej szkole apel bożonarodzeniowy. W jego przygotowanie zaangażowała się klasa I b pod opieką P. Wandy Wrony i P. Tomasza Zawady. Podczas apelu w świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy odśpiewane przez szkolny chór, który prowadzi P. Sylwia Jędrzejek. Po części artystycznej Pani dyrektor Monika Sułkowska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Krystian Kulka, przy nutach kolęd, złożyli gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i uczniom serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


SAVOIR VIVRE NA WESOŁO

W grudniu uczniowie z klas II: Ola Chełmecka, Paulina Pławecka, Franciszek Bukowiec, Jakub Górecki, Krystian Dudek, Mirosław Kurek i Dominik Orzeł udali się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach z krótkim przedstawieniem pt.: „Kuba i Buba o nauce dobrych manier”. Scenki opracowali podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, na podstawie opowiadań Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton…”. W humorystycznych scenkach pytali z kabaretowym zacięciem: „ Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon ton, tylko że trudniej to się wymawia. No dobrze, a co to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Hm..., a kto to właściwie jest ten dobrze wychowany człowiek? Ktoś, kto nie zachowuje się małpa i kogo nie trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście…” 
W Ujanowicach można poczuć się jak w domu – od wejścia witał nas zapach świeżo pieczonych rogalików. Dalej czekali na nas otwarci i życzliwi uczestnicy oraz pracownicy, na czele z panią kierownik mgr Jolantą Pławecką. Z pasją opowiadali nam o swojej codziennej pracy i zajęciach, odpowiadali cierpliwie na nasze pytania, z humorem wspominali wiele sytuacji. Był czas na wspólne rozmowy przy okrągłym stole, poznanie technik pracy uczestników terapii zajęciowej, jak również obejrzenie prezentacji podsumowującej działalność ŚDS w 2014 roku. Na koniec zwiedziliśmy poszczególne pracownie. 
Atmosfera panująca w tym domu powoduje, że żal opuszczać to miejsce i chce się tam jeszcze wrócić.


PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT 
pt. ”MŁODZIEŻ WOLNA OD DYMU TYTONIOWEGO” 

12 grudnia 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat pt. „Młodzież wolna od dymu tytoniowego”. 
Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Starostwo Powiatowe oraz Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej. 
Celem konkursu plastycznego była promocja zdrowia, propagowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych zdrowego stylu życia, zachęcenie do codziennej aktywności fizycznej, szerzenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu nikotyny na funkcjonowanie organizmu człowieka, oraz kondycję fizyczną i psychiczną młodzieży. 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w miłej atmosferze Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej. 
W konkursie wzięło udział kilka szkół gimnazjalnych z powiatu limanowskiego. 
Uczniowie naszego gimnazjum również aktywnie włączyli się do tego konkursu i wykonali prace,z których wytypowano, zgodnie z zasadami regulaminu, trzy i wysłano do Limanowej. 
Wśród najlepszych prac konkursowych w Limanowej znalazły się prace uczniów naszej szkoły: 
I miejsce – Sylwia Domiter kl. I Gim. 
Wyróżnienie – Łukasz Zelek kl. III Gim.
 
Opiekun artystyczny: P. Dorota Rozum


PODSUMOWANIE KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO – LOGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W UJANOWICACH 

W październiku 2013 roku został ogłoszony konkurs na logo ŚDS w Ujanowicach, którego adresatem byli uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Laskowej. 
Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu graficznego, który będzie miał zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Uczniowie podeszli do ogłoszonego konkursu z chęcią i pełnym zaangażowaniem. Swe pomysły graficzne zanotowali na papierze za pomocą różnych technik. Wykonane prace były kreatywne i nowatorskie. 
Jury zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniło jedną pracę. Wybrano logo najbardziej odpowiadające specyfice ŚDS, którego autorem jest uczeń klasy II c - Łukasz Zelek. 
P. Dorota Rozum

MIKOŁAJKI 

Nikt z nas już nie wierzy w istnienie Św. Mikołaja, ale każdy wyczekuje jakiegoś upominku w dniu 6 grudnia. Tradycją stało się organizowanie klasowych Mikołajek i obdarowywanie prezentem "wylosowanej" osoby. W tym dniu odwiedził naszą szkołę Św. Mikołaj w asyście anioła i diabła. Dla każdego ucznia i pracownika szkoły miał coś słodkiego.

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

28 listopada spotkaliśmy się o godz. 16, żeby wspólnie bawić się przy dźwiękach muzyki, wysłuchać dobrej wróżby dla siebie. Na każdego w klasach czekały pyszne smakołyki kupione przez rodziców. Po posiłku każdy nabrał siły, żeby tańczyć.


XVII KONKURS "WCZORAJ I DZIŚ GMINY LASKOWA" 

W dniu 20 listopada odbył się kolejny konkurs wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Gminy Laskowa. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice kl. IIb, Weronika Michura i Beata Rozum. W konkursie wzięły udział drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz gimnazja z Laskowej i Ujanowic. Najpierw uczniowie przystąpili do pisania testu, a kolejnym etapem była prezentacja pt. „Historia Gminy Laskowa i jej mieszkańców zapisana na starych fotografiach”. Komisja konkursowa oceniła prace pisemne oraz prezentacje i ustaliła werdykt. II miejsce w kategorii gimnazja przypadło Weronice i Beacie. Do konkursu uczennice przygotowywał P. W. Karteczka.

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII 

20 listopada 2013 roku, w naszej szkole odbył się pokaz o tematyce historycznej zatytułowany: „Życie i kultura szlachty polskiej”. Dwójka młodych ludzi, zwących się „Łowcami historii”, przebranych w tradycyjne stroje szlacheckie, zaprezentowała nam historię i obyczaje polskich sarmatów oraz dokonała ciekawej prezentacji broni białej i prochowej używanej w tamtych czasach. Chętni mogli wykazać się odwagą i kunsztem szermierczym w zainicjowanym przez prowadzących pojedynku na drewniane, służące do ćwiczeń, szpady. Niewątpliwie, wszyscy uczniowie mieli okazję, w ciekawy sposób, pogłębić swoją wiedzę na temat szlachty i ich życia. 
P. Maria Tajduś


ŚWIĘTO ZAWODÓW w ZSTiO

W dniu 21 listopada wszyscy uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzięli udział w Festiwalu Zawodów. Podczas imprezy zorganizowanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej trzecioklasiści poznawali ofertę szkolnictwa zawodowego przygotowaną przez placówki z terenu naszego powiatu. Szkoły zachęcały młodych ludzi szeroką ofertą. Technika i szkoły zawodowe, których uczniowie prezentowali umiejętności jakie zdobyli podczas nauki w tych szkołach, zgrupowane zostały w siedmiu branżach: turystyczno-gastronomicznej, informatycznej, budowlanej, społeczno-medycznej, rolno-przetwórczej, mechaniczno-mechatronicznej oraz usługowej. Prezentacje oferty edukacyjnej szkół zawodowych odbywały się w niezwykle atrakcyjnej formie pokazów na żywo. Można było swobodnie porozmawiać z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, spróbować swoich sił w spawaniu czy carvingu, podejrzeć gotowanie molekularne czy pracę fryzjera i kosmetyczki, zobaczyć silniki i maszyny od środka, obsłużyć kasę fiskalną lub popróbować specjałów z gastronoma :). Opiekunami naszej grupy były panie: mgr Irena Orzeł, mgr Irena Matras-Kotlarz i mgr Jolanta Bukowiec. 


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i pojawiła się na mapach Europy. Był to początek formowania naszej państwowości. 
To szczególne wydarzenie zostało nam przypomniane w dniu 7 listopada. Akademię z tej okazji przygotowała P. M. Tajduś oraz P. M. Wożniak z uczniami kl. VI, zaś przepiękną dekorację zawdzięczamy P. D. Rozum. Nie sposób wspomnieć o oprawie muzycznej akademii, która wprawiła w zachwyt całą społeczność szkolną. Swój inauguracyjny występ miał chór szkolny pod kierunkiem P. S. Jędrzejek.


POKAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W poniedziałek, 28 listopada 2013r. uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Legionów Józefa Piłsudskiego w ZSTiO w Limanowej. Licealiści opatrzyli pokaz fachowym komentarzem. Przypomniano zebranym, że na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Wynika on z przepisów zawartych w Kodeksie Karnym (art. 162 KK). Podczas pokazu chętni uczniowie mieli możliwość prowadzenia reanimacji na medycznych „fantomach”. Przećwiczyć mogli nie tylko znaną metodę usta-usta, lecz także dowiedzieć się, i samemu sprawdzić, w jakim tempie należy prowadzić reanimację (ilość ucisków klatki piersiowej i odpowiednia ilość wdechów powietrza), w którym miejscu klatki piersiowej prowadzić należy masaż serca i również w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. 
Miejmy nadzieję, że takie pokazy przyczynią się podniesienia znajomość podstawowych zasad ratownictwa medycznego.


PRÓBNA EWAKUACJA SZKOŁY

W poniedziałek 21 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Punktualnie o godzinie 11 usłyszeliśmy półminutowy przerywany dzwonek oznaczający, że należy opuścić szkołę i szybko, ale bez paniki udać się na boisko szkolne. Cała operacja przebiegła bez zakłóceń i już po kilku minutach mogliśmy wrócić na lekcje.


XIII DZIEŃ PAPIESKI

Dnia 16 października odbył się w naszej szkole apel z okazji XIII Dnia Papieskiego. Przewodnią myślą apelu, przygotowanego przez ks. Łukasza Opolskiego było hasło: "JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ DIALOGU". Apel był okazją do przypomnienia sylwetki jednego z największych Polaków XX wieku.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „JAN PAWEŁ II JAKO ARTYSTA”

W dniu 9 października w Limanowej, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego, finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów gimnazjów. Podczas konkursu uczestnicy prezentowali interpretację wybranego wiersza polskiego papieża. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIIA Daria Krawczyk, która zachwyciła jury interpretacją „Szymona z Cyreny” – dzięki czemu zdobyła, równorzędne z kolegą z Limanowej, pierwsze miejsce. Uczennicę przygotowała do konkursu mgr Irena Orzeł. Serdecznie gratulujemy. 
mgr Jolanta Bukowiec„MAŁY KSIĄŻE” W WYKONANIU UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
W UJANOWICACH

W dniu 24 września liczna grupa podopiecznych ŚDS z Ujanowic wraz z opiekunami wystawiła dla naszych uczniów przedstawienie przygotowane w oparciu o motywy z powieści Antoine De Saint-Exupery pt.: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Wśród aktorów rozpoznaliśmy naszych absolwentów: Wiesię Matras, Agnieszkę Orzeł i Dominika Augustyna. Wszystkim aktorom gratulujemy występu i dziękujemy za podarowanie nam chwili głębszej refleksji w szybkim nurcie szkolnego życia. Po przedstawieniu odbyło się kameralne spotkanie przy ciastku, w którym wzięły udział: panie dyrektor ZS i ŚDS, pracownicy ośrodka wraz z podopiecznymi, a także uczennice klasy III C. Wspólna rozmowa pokazała, że humor i sztuka nie znają granic ni barier. Było nam bardzo miło gościć naszych przyjaciół z Ujanowic. 
mgr Jolanta Bukowiec

JESIENNE SPOTKANIE

19 września 2013 roku po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi – podopiecznymi ze Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”. W wycieczce do Laskowej udział wzięli uczniowie ze SOSW Nr 6 im. Jana Pawła w Krakowie, SOSW im. Poczty Polskiej w Skawinie oraz podopieczni ŚDS przy ul. Piekarskiej w Krakowie, pod przewodnictwem charyzmatycznej pani Prezes Cecylii Chrząścik. 
Mimo chłodnej aury pogodowej było to niezmiernie miłe spotkanie, pełne serdeczności i ciepła. Na progu szkoły powitała przybyłych pani Dyrektor - mgr Monika Sułkowska, kontynuującą tradycję wspólnych wizyt, zapoczątkowaną w 1997 roku przez poprzedniczkę - mgr Marię Woźniak, która również czynnie włączyła się w organizację spotkania. 
Na naszych podopiecznych czekało wiele atrakcji. Na początku był pokrzepiające po podróży drugie śniadanie, po którym udaliśmy się – mimo chmur zwiastujących deszcz – na spacer po centrum Laskowej. Wielką niespodziankę dla naszych gości pomogła nam zrealizować miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zapraszając do zapoznania się z pracą i sprzętem straży. Na powitanie z remizy wyjechał wóz strażacki. Tego dnia spełniły się marzenia wszystkich dzieci, które uwielbiają strażaków. Wielkie podziękowania kierujemy do pana Mariusza Bukowca, który ujął wszystkich swoją prelekcją o najnowocześniejszym sprzęcie, demonstrując równocześnie przyrządy służące do cięcia i zgniatania metalu, do podnoszenia ciężarów – pomocne przy wypadkach drogowych. Zobaczyliśmy także sprzęty do gaszenia pożarów oraz wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej, a nawet mieliśmy możliwość zapoznania się z defibrylatorem najnowszej generacji. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem i zadawali pytania. Na pożegnanie usłyszeliśmy krótki sygnał syreny. Następnie, udaliśmy się do niedawno powstałego u nas parku fitness pod gołym niebem. Tu każdy mógł sprawdzić swoją sprawność ćwicząc na różnorodnych przyrządach w rytm muzyki rozbrzmiewającej z przenośnego radiomagnetofonu. 
Czas do obiadu upłynął nam zbyt szybko… Po nim, na deser podano przepyszne ciasta , przygotowane przez rodziców naszych gimnazjalistów – bardzo dziękujemy za pomoc. Kolejnym punktem spotkania była dyskoteka, podczas której nasi goście mogli skorzystać z talentu naszych uczennic z klasy IIB, które oferowały bajeczne malowanie twarzy i towarzystwo w zabawie. Podziękowania kierujemy w stronę Łucji Piechury, Kingi Matląg, Beni Michury, Joasi Jędrzejek, Kasi Ziemianin, Kingi Hojdy, Ani Orzeł i Eweliny Dudzik. Dzięki pomocy pana mgr Józefa Kołodzieja i pracy Damiana Rozuma i Jakuba Michury z klasy IIB sprzęt muzyczny nienagannie umilał nam zabawę. Ponieważ czasu było mało, a atrakcji wiele- w tym samym czasie kiedy dzieci się bawiły, panie dyrektorki Zespołu Szkół i obie panie prezes SPN piekły kiełbaski oraz ziemniaki w ognisku przygotowanym tradycyjnie przez panią Dyrektor Marię Woźniak, która cała przejęta pilnowała ognia. 
Po dyskotece rozradowani tańcem wycieczkowicze dołączyli do ogniska na pieczone ziemniaki i kiełbaski.
I to już był ostatni punkt programu. Na zakończenie uczestnicy spotkania odśpiewali w bratnim kręgu piosenkę: Zbierzmy przyjacielski koło i zanućmy pieśń wesołą w troskach, smutkach i zmartwieniach, w dni pogodne i w dni cienia, w jasny dzień czy w ciemną noc, przyjaźń da ci moc... 
Opiekunami naszych uczniów byli: mgr Monika Sułkowska, mgr Krystyna Grzegorzek, mgr Zuzanna Pogwizd i mgr Jolanta Bukowiec, ale w organizację imprezy włączyli się również: mgr Zbigniew Mordarski, mgr Magdalena Mąka, mgr Justyna Jędrzejek, a także rodzice i pracownicy obsługi. Gorąco dziękujemy – to dzięki połączonym siłom wielu osób ten czas był piękny i miał sens. Podobno, niebawem spotkamy się na kuligu… 
mgr Jolanta Bukowiec

SZKOLNA DEMOKRACJA 

20 września odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu. O to zacne stanowisko ubiegało się w tym roku 5 uczniów: Szymon Grzegorzek (IIa), Weronika Michura (IIb), Ewelina Florek (IIc), Patrycja Florek (IIIa), Krystian Kukla (IIIb) oraz Patrycja Dudek (IIIb). 

Kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy wyborcze podczas apelu szkolnego, a ich sztaby wyborcze zadbały o to, by szkolne korytarze zapełniły się plakatami wyborczymi. 

W tym ważnym dniu nad przebiegiem głosowania czuwała Komisja w składzie: P. Małgorzata Oleksy, Karolina Jelonek, Beata Rozum, Łukasz Zelek. Prawo wyboru miał każdy uczeń i nauczyciel. Można było głosować na jednego kandydata zakreślając jego nazwisko na karcie wyborczej. Po zakończonym głosowaniu Komisja Wyborcza podliczyła głosy i ogłosiła wyniki tegorocznych wyborów. 

Wybory wygrał KRYSTIAN KUKLA uzyskując aż 52% wszystkich głosów. Gratulujemy i czekamy na spełnienie wszystkich obietnic wyborczych. 

W tym roku szkolnym, zgodnie z Artykułem 55 (p. 5 ust.6) odbyły się również wybory OPIEKUNA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO. Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami nauczycieli. Największym zaufaniem wśród młodzieży cieszy się Pan TOMASZ ZAWADA, który otrzymał 45% głosów i tym samym objął stanowisko opiekuna SU. Panu Tomaszowi Zawadzie również gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

WITAJ SZKOŁO

W poniedziałek 3 września 2013 roku społeczność Gimnazjum uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Po kościelnej uroczystości, udaliśmy się się za Pocztem Sztandarowym na podwórko szkolne, gdzie Pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska w oficjalnym przemówieniu serdecznie wszystkich powitała, złożyła życzenia oraz podkreśliła edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. Szczególnie ciepło zaprosiła w szeregi społeczności szkolnej pierwszoklasistów, których przedstawiła, przydzielając im jednocześnie wychowawców. Wychowawcą klasy I a została P. Aneta Niezabitowska-Bielecka, klasy I b – P. Wanda Wrona, natomiast klasy I c - P. Adrian Kowalewski. Do życzeń dołączyła się również Pani Wójt Stanisława Niebylska. Pani Wójt wspólnie z Panią Dyrektor wręczyły również akt nadania stopnia awansu zawodowego Pani Edycie Leśniak oraz pogratulowały Panu Adrianowi Kowalewskiemu zdobycia stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego. Następnie uczniowie wszystkich klas udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy przedstawili im plan zajęć na najbliższy tydzień oraz omówili sprawy organizacyjne. Nie obyło się bez wspomnień oraz pełnych humoru rozmów towarzyskich w wakacyjnej jeszcze atmosferze, bo już jutro, tak na serio, pełną parą: "Witaj szkoło!"

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów