ROK 2015/2016

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

POŻEGNANIE PANI DOROTY ROZUM

PROJEKT EDUKACYJNY KL. IIA - "SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY NASZYCH MIEJSCOWOŚCI?"

KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. „CHCEMY ŻYĆ BEZ PRZEMOCY”.

W dniu 2 czerwca 2016r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej obradowała Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia zwycięzców konkursu fotograficznego pn. „Chcemy żyć bez przemocy”.  Nasze Szkolne Koło Fotograficzne „Fotka”, którym opiekuje się pani mgr Regina Białk, zgłosiło do konkursu 4 prace.

Kapituła konkursu, której przewodniczyła Pani Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego wraz z Członkami Komisji w osobie Pani Wandy Marek – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Pani Liliany Król będącej zawodowym fotografem oraz Pani Anny Trzupek - pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej po zapoznaniu się z nadesłanymi 35 pracami fotograficznymi wyłoniła zwycięzców przyznając po trzy miejsca w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadpodstawowa.

W dniu 17 czerwca 2016r. w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej starosta powiatu pan Jan Puchała wręczył nagrody laureatom. W kategorii gimnazjum uczennice naszej szkoły pokonały innych uczestników.

Weronika Wiktor z klasy IA zdobyła I miejsce

pracą pt. „Nastolatek cierpi, gdy jest bezsilny wobec przemocy w rodzinie”

Karolina Pławecka z klasy IIC zdobyła II miejsce

pracą pt. „Stop przemocy w rodzinie!”

GRATULUJEMY!

TYTUŁ „EKOSZKOŁY 2016” W NASZYCH RĘKACH!

14 czerwca 2016r. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tarnowie odbyło się podsumowanie  Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE 2016”, w którym brała udział także nasza szkoła. Gimnazjum reprezentowały trzy uczennice z kl. III A – Anna Jonik, Marta Rosiek i Katarzyna Zelek.

Konkurs składał się z 4 rund. Pierwsza dotyczyła wiedzy i odbyła się 18 maja w Borzęcinie Dolnym. Uczennice wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska zajmując wysokie III miejsce.

Na podsumowaniu konkursu w Tarnowie okazało się, że uczennice zajęły również III miejsce za opracowanie projektu przedsięwzięcia ekologicznego i I miejsce za wykonanie sprawozdania i prezentacji multimedialnej dotyczącej podejmowanych przez naszą szkołę działań proekologicznych.

Efekty pracy naszych uczennic zostały docenione przez komisję konkursową. Ostatecznie, po zsumowaniu wszystkich punktów, nasza szkoła zdobywając największą ich ilość, zajęła w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym najwyższe I miejsce i otrzymała upragniony tytuł „EKOSZKOŁY 2016”. Nagroda ta świadczy o tym, że wśród społeczności szkolnej budowana jest świadomość ekologiczna i kształtowane są postawy proekologiczne. Z efektów tych działań niezmiernie się cieszymy, a laureatkom konkursu gratulujemy zwycięstwa!

Uczennice do konkursu przygotowała nauczycielka biologii - mgr Aneta Szewczyk 

AKADEMIA INTEGRACJI W NASZEJ SZKOLE

Na progu wakacji odbyły się zajęcia integracyjne prowadzone przez  pracowników i wolontariuszy Fundacji Akademia Integracji -  a między nimi – sportowców na wózkach: Adama Michałowskiego (Mistrz Europy w szpadzie  z Budapesztu z  2002 roku)  i Rafała Tretera (aktualny Mistrz Polski w szabli). W spotkaniu wzięli udział także nasi przyjaciele z ŚDS w Ujanowicach, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Warsztaty miały na celu integrację, odkrycie radości z realizacji  pasji życiowej, ciężkiej pracy, a także profilaktykę zachowań niebezpiecznych (prelegenci opowiedzieli o własnych wypadkach i podzielili się wiedzą -  jakich zachowań należy unikać, by nie doszło do wypadków kończących się niepełnosprawnością). Zajęcia przybliżyły uczniom zasady fair play w oparciu o elementy szermierki na wózkach i udowadniały, że warto być uczciwym człowiekiem. Dodatkowo, na uczniów czekało wiele multimedialnych niespodzianek i możliwość spróbowania swoich sił w szermierce. Program, w którym uczestniczyliśmy nazywa się WYGRAJ ŻYCIE DZIĘKI MARZENIOM. Jest finansowany z PFRON. Mamy nadzieję, że uczniowie przekonali się, że sport to wspaniała alternatywa i doskonały sposób na spełnianie swoich marzeń i samorealizację. Liczymy, że nie było to nasze ostatnie spotkanie; wszystkich  zapraszamy na Facebooka - fanpage Fundacji Akademia Integracji, gdzie można odnaleźć zdjęcia z naszego spotkania i wiele innych ciekawostek z działalności fundacji. Przekazujemy pozdrowienia od załogi Akademii Integracji, która spędziła z nami ten szczególny czas.

CHEMICZNE I FIZYCZNE "CZARY MARY" I NIE TYLKO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ.

            2.06.2016r. odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Młodych chemików i fizyków zorganizowane przez opiekuna koła chemicznego w tutejszej szkole Anetę Niezabitowską - Bielecką oraz opiekuna koła fizycznego Reginę Białk,  pod hasłem "Czary mary" i nie tylko - wymieńmy się doświadczeniami.

W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Ujanowic, Sadek Kostrzy i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii.

            Uczniowie z poszczególnych gimnazjów demonstrowali doświadczenia i eksperymenty przygotowane i przeprowadzone wcześniej w swojej szkole na kole chemicznym i fizycznym.

Prezentowane doświadczenia dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na codzień. Zakres niektórych odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi zdumienie zjawiskami oraz mobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki i chemii. Uczniowie nie grali jedynie roli magika pokazującego swe sztuczki, ale wyjaśniali i opisywali przebiegające procesy.

Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym przebiegu, których na poziomie gimnazjum nie można wyjaśnić, lecz zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej chwili konieczne.

            Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

            Audytorium stanowili zaproszeni goście a to:

Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk

Kierownik GZSOiP w Laskowej Bożena Chełmecka

Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska

Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół prezentujących doświadczenia i eksperymenty

Gimnazjaliści z powyższych szkół

            Na zakończenie imprezy uczniowie demonstrujący doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele chemii i fizyki podziękowania za trud włożony w przygotowanie młodzieży do udziału w Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Chemików i Fizyków.

            Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk wyraził podziw dla młodzieży za wykazanie się wiedzą, pomysłowością i umiejętnościami z zakresu eksperymentowania z dziedziny nauk trudnych chemii i fizyki.

            Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska złożyła podziękowania fundatorom nagród dla uczniów, byli to:

Wójt Gminy Laskowa

EMITER Limanowa

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bardzo ciekawe i inspirujące pokazy przedstawiły chemię i fizykę jako "czary i magię", zaprezentowane na "żywo" pięknie pokazały, że chemia i fizyka może być fajna i co ważniejsze ciekawa zarówno dla wykonujących je, jak i dla widzów. Były promocją poszczególnych szkół i tych przedmiotów.

W efekcie:

  • uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności w zakresie samodzielnego eksperymentowania i wyjaśnienia określonych zjawisk fizyczno - chemicznych na tle innych prezenterów,
  • poszerzyli swoją wiedzę o nowe doświadczenia i eksperymenty
  • odczuli satysfakcję z zafascynowania widzów demonstrowanymi doświadczeniami,

VIII SZKOLNY KONKURS „FOTOGRAFUJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE”

Spośród 10 prac zgłoszonych do VIII Szkolnego Konkursu „Fotografujemy Zjawiska Fizyczne” dnia 9 czerwca 2016r., komisja konkursowa w składzie:

zawodowego fotografa - pana mgr Franciszka Natanka,

plastyczki - pani mgr Doroty Rozum,

fizyczki - pani mgr Reginy Białk

wyłoniła zwycięzców.

Oceniano:

oryginalność pomysłu - do 10 pkt,

opis zjawiska fizycznego - do 20 pkt,

wrażenia artystyczne pracy - do 10 pkt,

jakość fotograficzną - do 10 pkt.

Przyznano:

I MIEJSCE:

Oliwii Daniel z klasy IB za pracę „Cień”

II MIEJSCE:

Weronice Wiktor z klasy IA za pracę „Rosa”

III MIEJSCE (ex aequo) :

Aleksandrze Kurek z klasy IC za pracę „Kropla”

Annie Górszczyk z klasy IIIB za pracę „Mgła”

Karolinie Pławeckiej z klasy IIC za pracę „(Nie)magiczny kieliszek”

Zwyciężczyniom gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Zapraszamy za rok.

CZY ANTYCZNA TRAGEDIA SOFOKLESA PT. „ANTYGONA” MOŻE WPROWADZIĆ WSPÓŁCZESNEGO MŁODEGO WIDZA W STAN KATHARSIS?

Dnia 1. czerwca 2016 roku klasa II c w budynku GOKSiT wystawiała dla uczniów i nauczycieli gimnazjum "Antygonę’’, będącą wynikiem realizacji projektu edukacyjnego pod opieką pani Katarzyny Banaś.

Po ułożeniu dekoracji, przygotowaniu kawiarenki i godzinnej próbie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pozostało czekać na widzów. Wyznaczone osoby sprzedawały bilety inni je sprawdzali a jeszcze inne osoby zapraszały na widownię. Wszystko po to, żeby wprowadzić gości w klimat panujący w prawdziwym teatrze. Atmosferę zdecydowanie stworzyła ciemność panująca na sali oraz niesamowity gong, który za pomocą zwykłych kuchennych pokrywek, wydobyła Pani Banaś, na znak rozpoczęcia przestawienia. Po chwili uczniowie przenieśli zebranych w klimaty antycznej Grecji poprzez wystrój, śpiew chóru i niesamowite kostiumy.

Młodzi aktorzy nie stresowali się, a wręcz przeciwnie: każdy bawił się swoją rolą. Niektórych widzów udało się nawet wzruszyć do łez. Po skończonym występie ,,młodych aktorów’’ nagrodzono gromkimi brawami.

Katarzyna Zelek

WITAMY LATO

Na początku czerwca mieliśmy cudowną  możliwość udziału w XXXVIII Festynie Integracyjnym „A to nasza Polska cała” w Parku Korzkiewskim, u podnóża rycerskiego zamku. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele klas Iab, IIab, IIIab oraz klas IIA i IIIA pod opieką pani vicedyrektor Krystyny Grzegorzek, pani Renaty Dudziak, pani Marii Chełmeckiej i pani Jolanty Bukowiec. Gościliśmy tam na zaproszenie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”. Towarzyszyła nam piękna pogoda, więc w  drodze skorzystaliśmy z  możliwości krótkiego odpoczynku  na krakowskich Błoniach, by z bliska zobaczyć postępy w pracach przygotowawczych ŚDM Kraków 2016.  Od Skały Ojca Świętego na Błoniach, następnie udaliśmy się kolumną sprzed Parku Jordana na miejsce wspólnej zabawy. Ten czas był dla naszych uczniów jedną z form integracji z  osobami z niepełnosprawnością, gdyż w festynie wzięły udział także dzieci z 21 Ośrodków Specjalnych z Krakowa i Skawiny. W imprezie uczestniczyło blisko 1000 osób. W programie była m.in. prezentacja strojów i potraw regionalnych z całej Polski, nauka rzeźbienia w glinie, przejażdżki konne, wystawa pojazdów policyjnych i strażackich, tory przeszkód i dmuchane zamki. Na wszystkich czekały słodkości, grillowane kiełbaski i przysmaki z harcerskiego kotła. Cieszymy się, że dla uczestników festynu zaśpiewała,  przy akompaniamencie Marysi Surdziel, scholka złożona z uczniów naszej szkoły. Zaprezentowany repertuar muzyczny zebrał gromkie brawa i zapewnił wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok smiley

XI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 31.05.2016 odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczny. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy Laskowa, oraz uczniowie z Publicznego Gimnazjum z Laskowej i Ujanowic. Uczniowie rywalizowali miedzy sobą w odpowiednich kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I gimnazjum:

I miejsce – Urszula Kraska IC

II miejsce – Szymon Pajor IA

III miejsce – Karol Frączek IC

W kategorii klas II gimnazjum:

II miejsce – Katarzyna Gołąb IIB

W kategorii klas III gimnazjum:

II miejsce – Szczepan Michura IIIB

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "TRENING LOGICZNEGO MYŚLENIA"

Innowacja pedagogiczna "Trening logicznego myślenia" była realizowana  od września 2015 roku do czerwca 2016 roku w ramach kółka matematycznego w gimnazjum. Głównym celem realizowanej innowacji było doskonalenie umiejętności matematycznego i logicznego rozumowania, popularyzacja gier logicznych, zagadek i łamigłówek jako pomysł na ciekawe spędzanie wolnego czasu. 

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami gier i łamigłówek matematycznych. Doskonalili umiejętność logicznego myślenie, wyciągania wniosków  zmagając się  z rebusami oraz łamigłówki matematyczne tj. sudoku, mosty. Rozwiązując krzyżówki oraz zadania wymagające niestandardowych rozwiązań matematycznych mieli okazje sprawdzić i pogłębić wiedzę. Rozwiązywanie zagadek  z monetami i łamigłówek zapałczanych ćwiczyło  pomysłowość,  spryt     i wytrwałość uczniów.  Poprzez gry logiczne uczyli się współpracy i rywalizacji oraz kształcili logiczne myślenie. W trakie zajęć uczniowie zapoznali się z grami Blokus,  - gra wymagająca skupienia uwagi, planowania i myślenia strategicznego; Digit -gra ćwicząca spostrzegawczość, wyobraźnię, logikę; Rummikub - gra wymagająca skupienia uwagi, planowania i myślenia strategicznego; Tangram Race - gra wyzwalająca kreatywność, rozwijająca wyobraźnię geometryczną, uczy logicznego myślenia: Pentago - gra rozwijająca myślenie strategiczne, wyobraźnię geometryczną

8 czerwca 2016 roku zorganizowane zostały zawody  pomiędzy uczestnikami kółka. Konkurs ,,Mistrz logicznego myślenia” miał na celu wyłonić zespół, który najlepiej poradził sobie łamigłówkami, zagadkami oraz grami edukacyjnymi. Uczniowie mieli okazję sprawdzić umiejętność logicznego i strategicznego myślenia oraz wykazać się kreatywnością i spostrzegawczością.  Wszyscy dobrze radzili sobie w rywalizacjach.

Pod koniec roku szkolnego uczestnicy kółka  zaprezentowali nabyte umiejętności przeprowadzając trening logicznego  myślenia dla uczniów klas szóstych.      

Uczniowie chętnie uczęszczali na kółko i wyrazili chęć kontynuacji zajęć w następnym roku szkolnym.

Zajęcia, zorganizowane były tak aby uczenie się łączyło się z zabawą.  Była to efektywna nauka poprzez działanie i rywalizację;

FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA NA WESOŁO

W poniedziałek, 6 czerwca 2015 dziewiętnastka odważnych gimnazjalistów z dwudziestu trzech zakwalifikowanych (wymagana ocena co najmniej dobra z trzech konkursowych przedmiotów), przystąpiła do rozwiązywania konkursowego, niecałkiem poważnego testu VII SZKOLNEGO KONKURSU „FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA NA WESOŁO”.

W tym roku najłatwiejsza okazała się chemia ze średnią punków 5,2. Najtrudniejsza dla uczniów była biologia - średnia punktów 3,8. Na fizyczne pytanie o siłacza, który powyginał pioruny nikt nie odpowiedział prawidłowo.

Organizatorkami i sędzinami konkursu były: pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska, pani mgr Regina Białk i pani mgr Aneta Niezabitowska-Bielecka.

Wyniki:

I miejsce:

Katarzyna Zelek IIIA – 22 pkt

(najlepszy wynik z chemii i biologii)

II miejsce:

Błażej Bednarczyk IIIB – 18 pkt

(najlepszy wynik z fizyki)

Katarzyna Młynarczyk IIIB – 18 pkt

Gabriela Postrożny IIIB – 18 pkt

III miejsce:

Katarzyna Tokarz IIB – 17 pkt

Gratulujemy uczestnikom odwagi i poczucia humoru!

XII RAJD TAJNEGO NAUCZANIA im. ZOFII OLEKSY 

W dniach 23 – 24 maja 2016 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XII Rajdzie Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy organizowanym przez Zespół Szkół w Ujanowicach. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w trzech grupach: „Ludzie lasu” pod opieką Pani Marii Tajduś, „Gorcusie” wraz z Panią Anetą Szewczyk oraz „Tiger Team” Pani Marty Woźniak. Pogoda nam sprzyjała i dobry humor nas nie opuszczał. Po kilku godzinach marszu dotarliśmy do szkoły w Ujanowicach, gdzie zostaliśmy ugoszczeni pysznym bigosem. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do kościoła na Mszę Świętą w intencji nauczycieli i uczniów biorących udział w tajnym nauczaniu. Następnie wzięliśmy udział w Wieczornicy, na którą przyjechało wielu znakomitych gości, m.in. Wójt Gminy Laskowa – Pan Czesław Stanisławczyk, Pan Jan Orzeł – skarbnik Gminy Laskowa, Księża z parafii Ujanowice oraz przedstawiciele władz Gminy – Pani Jolanta Grzegorzek, Pan Piotr Stach, Pani Bożena Szpiech, Pan Grzegorz Grzegorzek, Pan Czesław Zelek, Pan Zdzisław Pajor oraz Pani Bożena Chełmecka. Swoją obecnością zaszczycili nas również uczniowie, biorący udział w tajnym nauczaniu lub członkowie ich rodzin, a także Pani Elżbieta Mordarska – prezes związku nauczycielskiego, emerytowani Nauczyciele szkoły w Ujanowicach oraz Dyrektorzy szkół z terenu gminy Laskowa. Wieczornica przybliżyła nam sylwetki profesorów i uczniów tajnego nauczania. Całość uświetnił występ szkolnego chóru. Późnym wieczorem uczestnicy próbowali swoich sił w konkursie wiedzy o tajnym nauczaniu. Oceniane były także przygotowane przez grupy biografie uczniów tajnego nauczania bądź żołnierzy AK. Następnego dnia uczniowie wzięli udział w konkursie piosenki turystycznej i konkursie na temat udzielania pierwszej pomocy. W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajęły grupy: z Limanowej, Ujanowic i grupa „Gorcusie” z Laskowej. Drugie miejsce przypadło grupom „Ludzie lasu” i „Tiger Team”. Bardzo cieszymy się z wysokich wyników, zwłaszcza że w rajdzie uczestniczyło 11 grup, czyli łącznie około 100 osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy zwycięstwa, jednak przede wszystkim tego, że chcieli poświęcić swój czas i wziąć udział w tej wspaniałej imprezie!

Marta Woźniak

WSPOMNIENIA Z RAVENSBRÜCK W POEZJI I PROZIE

Dnia 28 kwietnia 2016r. w Kłodnem odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravesbrück”. Wzięła w nim udział uczennica  kl. IIa Patrycja Oleksy przygotowana przez Panią mgr Katarzynę Banaś.

Patrycja zaprezentowała dwa utwory: poezję Pani Marii Zientali-Malewskiej pt. „Wspomnienia z Ravesbrück” oraz fragment prozy Pani Wandy Półtawskiej „ I boję się snów”. Została wyróżniona wyjazdem na całodzienną wycieczkę do Lublina.

Konkurs rozpoczął się przeczytaniem listu od prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy przez dyrektora tejże szkoły Pana Romana Ciesielczyka, w którym życzono wszystkim uczestnikom wyjątkowych przeżyć podczas całego spotkania i to nie tylko z twórczością więźniarek, ale i z bezpośrednim spotkaniem jednej z Nich - Panią Wandą Półtawską. Szacowne Jury przesłuchiwało recytatorów przez cztery godziny i dokonało wyboru najlepszych wykonawców tegorocznej edycji konkursu. Spotkanie zakończyło się przemówieniem Pani Wandy Półtawskiej.

Serdecznie gratulujemy Patrycji i życzymy dalszych sukcesów.

Kinga Filipek

FINAŁ IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ZAWÓD NIE ZAWODZI JUŻ ZA NAMI”.

To już trzeci raz uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w tym konkursie. Także w tym roku możemy poszczycić się małymi sukcesami. Do finału dostało się 10 naszych uczniów.  Dwójka z nich uplasowała się w finałowych trójkach.

Sylwia Domiter – II miejsce / obszar aranżacji krajobrazu

Anna Górszczyk – III miejsce  / obszar reklamy

Wszyscy uczniowie wzięli udział w finałowej gali oraz w warsztatach specjalnie dla nich przygotowanych. Gratulujemy.

III  RAJD DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "BESKIDZKIE WYSPY"

AKADEMIA  Z  OKAZJI  ROCZNICY  UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  3  MAJA

29 kwietnia uroczystą akademią uczciliśmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy I b i I c przybliżył zebranym historię tego wydarzenia. Całość uroczystości dopełniły pieśni patriotyczne śpiewane przez szkolny chór.

COCA COLA CUP - etap wojewódzki

Gimnazjum w Laskowej ponownie najlepsze!!! Po wygranej w turnieju eliminacyjnym Coca Cola Cup w Starej Wsi dziewczęta z naszego gimnazjum jeszcze raz okazały się bezkonkurencyjne. Tym razem w eliminacyjnym turnieju wojewódzkim, który odbył się w miejscowości Niegowić obok Gdowa nasza drużyna zdobyła 1 miejsce kwalifikując się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Krakowie. Gratulujemy!!!

Klasyfikacja końcowa :
1. Gimnazjum Laskowa
2. Gimnazjum Gaj
3. Gimnazjum Niegowić
4. Gimnazjum 16 Kraków 

GRUPA TEATRALNA,,C-25” NA PRZEGLĄDZIE TALENTÓW SCENICZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ,,BAJDUREK” WYSTAWIA ,,ANTYGONĘ” WEDŁUG SOFOKLESA

Dnia 25. kwietnia 2016 roku kółko teatralne ,,C-25” wzięło udział w tegorocznej edycji przeglądu talentów scenicznych dzieci i młodzieży ,,Bajdurek”. Konkurs odbył się w Limanowskim Domu Kultury.

Uczniowie przyjechali bardzo przejęci z powodu pierwszego występu na deskach sceny prawie "prawdziwego” teatru. Przy okazji mogli zobaczyć, jak wygląda profesjonalna obsługa świateł i reflektorów, a także muzyki i scenografii. Po zjedzeniu kilku kawałków pizzy i szybkiej próbie odbytej na korytarzu LDK, poczuli się pewnie i z nieco podwyższonym poziomem adrenaliny, czekali na swój występ.

Podczas przedstawienia nikt się nie stresował, wszyscy aktorzy podeszli do występu na luzie i naprawdę dobrze się bawili, czując wsparcie swojej opiekunki pani Katarzyny Banaś. Po występie wrażeń było co nie miara.

                                                                                                                                      Katarzyna Zelek

REGINA JĘDRZEJEK W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH W POWIECIE

14 kwietnia 2016 roku w I LO im. Władysława Orkana już po raz trzynasty odbyła się Powiatowa Gimnazjada „Wiem Wszystko”. Naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Zelek (3a), Regina Jędrzejek (3b) i Katarzyna Młynarczyk (3b). Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów klas trzecich powiatu limanowskiego. Celem gimnazjady jest promowanie najlepszych gimnazjalistów oraz kształtowanie tzw. „zdrowej rywalizacji” wśród uczniów. Nasze gimnazjalistki musiały zmierzyć się z pisemnym testem, obejmującym wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz częścią ustną, zorganizowaną na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Do grona finalistów, czyli dziesiątki najlepszych gimnazjalistów w powiecie zakwalifikowała się Regina Jędrzejek. Serdecznie gratulujemy!

Adrian Kowalewski

KONKURS NA PLAKAT PT.”DOPAL DOPALACZOM!”

7 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkól Nr 1 w Limanowej po raz dziewiąty zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny pt. „Zdrowie to Twój Skarb”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Dopal dopalaczom!. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały. Zadaniem konkursowym gimnazjalistów było przygotowanie prac plastycznych - plakatów na temat negatywnego wpływu dopalaczy na organizm człowieka i możliwości walki z nimi.

Tegoroczna edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, w konkursie uczestniczyła młodzież z  16  gimnazjów powiatu limanowskiego.

Prace gimnazjalistów można było podziwiać i oceniać na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 poprzez głosowanie internetowe.

Jury pod przewodnictwem przedstawiciela Sekcji Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia PSSE w Limanowej, pani Anny Golonki – plastyka i nauczyciela wiedzy o kulturze, oraz pani Barbary Jabłońskiej – pedagoga szkolnego, wyłoniło zwycięzców.

Głosowaniem jury w kategorii „Praca Plastyczna” z naszego gimnazjum nagrody otrzymali:

I miejsce – Mateusz Zelek kl. I b
II miejsce – Izabela Wróbel kl. II b
III miejsce –   Łucja Szkarłat kl. III a

Wyróżnienia:
Anna Górszczyk kl. III b 
Rafał Rosiek kl. I b
 

Uroczystego podsumowania konkursu i wręczenia nagród  dokonali  zaproszeni goście: Jan Puchała – Starosta Limanowski, Eugeniusz Bogacz – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Limanowej, Anna Pałka – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1.

Prace konkursowe wykonywała młodzież  pod kierunkiem Pani Doroty Rozum.

Gratulujemy laureatom!

SUKCES HUBERTA MĄKI

18 marca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie laureaci VII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” odebrali dyplomy i nagrody. Wśród laureatów tego konkursu był uczeń klasy Ib, Hubert Mąka, który zdobył I miejsce za zdjęcie „Wstęp wolny”. Opiekunem merytorycznym Huberta był Jego Tata, Pan Ireneusz Mąka.
Nagrody wręczali: Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty, Tadeusz Dragon, Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,  prof. Marcin Pietrzykowski, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Nagrodę ks. kardynała Stanisława Dziwisza wręczył duszpasterz małopolskich leśników, ks. kanonik Roman Łędzki,.
W części artystycznej wystąpił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard" z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz zespół muzyczny z Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza".

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Konkurs "Leśne inspiracje" rozstrzygnięty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - finał konkursu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - wystawa "Lasy, nasze dziedzictwo"

APEL WIELKANOCNY 

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie klasy Ia i IIa pod opieką P. Wojciecha Karteczki i P. Janusza Wrony przygotowali przepiękny montaż słowno - muzyczny. Występ naszych koleżanek i kolegów oraz śpiew chóru pod przewodnictwem P. Jarosława Guzika wprowadził wszystkich w stan świątecznej zadumy i refleksji. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Monika Sułkowska, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

COCA COLA CUP!

Reprezentacja naszego gimnazjum w piłce nożnej dziewcząt okazała się najlepsza w pierwszym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup, który odbył się w Starej Wsi. Nasze dziewczęta pokonały kolejno zespoły z Ujanowic, Dobrej i Starej Wsi i w nagrodę wystąpią w półfinale wojewódzkim. Chłopcy mimo bardzo dobrej gry pechowo nie zakwalifikowali się niestety do dalszego etapu. Gratulujemy dziewczynom i życzymy powodzenia w drugiej rundzie!

NA DRODZE WYBORU ...

Powiatowe Targi Edukacyjne, które w tym roku zorganizowało I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, stały się dla naszych trzecioklasistów okazją do wyjazdowego zapoznania się z wielobarwnymi ofertami liceów, techników i szkół zawodowych z terenu powiatu. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami nie tylko zobaczyli bazę ZS nr 1, Ekonomika i I LO, ale także rozmawiali z pracownikami i uczniami tychże szkół – bardzo często absolwentami naszego gimnazjum :). Ponadto dużo się działo: koncertowały zespoły muzyczne, miały miejsce pokazy mody, a nawet zjawiły się ważne osoby ze świata polityki: Brytyjska królowa, prezydent Polski czy szef Rady Europejskiej. W tym samym czasie, kierunki gastronomiczne kusiły smakowitymi przekąskami i kolorowymi napojami, licea profilowane wzbudzały szacunek mundurami,  a mini salony fryzjerskie i kosmetyczne stały się okazją do metamorfozy. Należy tylko życzyć uczestnikom wyjazdu, aby doświadczenie zdobyte w czasie targów pomogło im w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

SZKOLNY  DZIEŃ  BEZ  PRZEMOCY  SŁOWNEJ

W ramach Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia 29 lutego 2016 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień bez Przemocy Słownej. Zgodnie z hasłem "Bądź kreatywny , a nie agresywny" uczniowie wykazali się pomysłowością, prezentując podczas apelu profilaktycznego hasła negujące przemoc oraz scenki przedstawiające "sposób wesoły na pozbycie się agresji słownej ze szkoły".

Dodatkowo uczniowie obejrzeli film edukacyjny "Agresja – słowo jak pięść", a na gazetce pojawiły się informacje, jak ograniczać, eliminować oraz radzić sobie z przemocą słowną.

Mamy nadzieję, że młodzież zrozumiała, że przemoc słowna to niepożądane zjawisko, któremu należy powiedzieć zdecydowane NIE.

XIII POWIATOWY KONKURS POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO „Śpieszmy się kochać ludzi…”

W rok po obchodach stulecia urodzin kapłana  Jana Twardowskiego dnia 8. marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbył się XIII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawczyniami i organizatorami tej imprezy są Pani mgr Katarzyna Banaś i Pani mgr Małgorzata Oleksy, wspiera je Dyrektor ZS w Laskowej, a także –  tak jak w latach ubiegłych -  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej.

W organizacji całej imprezy pomagała młodzież z kółka dziennikarskiego „Kleksiarze”.  Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Nie sposób również pominąć sponsorów, bez których pomocy, tak duża impreza, nie miałaby tak ciekawej oprawy. Konkurs w tym roku wsparli przedsiębiorcy z gminy Laskowa oraz z powiatu limanowskiego.

Tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja. W sumie komisja konkursowa w składzie: przewodniczący mgr Piotr Gryźlak  z MCK Sokół w Nowym Sączu, Dyrektor LDK Pani Magdalena Szczygieł - Smaga, Pełnomocnik Burmistrza ds. MBP w Limanowej Pani Joanna Michalik wysłuchała 46. recytatorów.

Laureatami w kategorii szkół podstawowych zostali:

  1. Hubert Guzik – Szkoła Podstawowa w ZSS nr 4 w Limanowej
  2. Karol Pietrzak – ZPO w Kasinie Wielkiej
  3. Julia Wikar – ZPO w Słopnicach – filia w Słopnice -  Granice

Wyróżnienia:

Dominika Wiewióra – Szkoła Podstawowa ZS nr 1 w Męcinie, Wiktoria Paruch – Szkoła Podstawowa w ZS w Laskowej, Patrycja Trojanowska – Szkoła Podstawowa w ZS nr 1 w Starej Wsi, Jakub Smreczak – Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej

Laureatami z gimnazjum zostali:

  1. Justyna Rusnarczyk – ZPO w Kasinie Wielkiej
  2. Konrad Pażucha – Gimnazjum w ZS nr 1 w Męcinie
  3. Mateusz Gądek -  Publiczne Gimnazjum w Pisarzowej             

Wyróżnienia:

Oskar Pażucha – ZSS nr 3 w Limanowej, Patrycja Dorczak – Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mszanie Dolnej, Sławomir Listoś – Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci również  nagrodami rzeczowymi.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na XIV edycję za rok.

 Katarzyna Banaś, Małgorzata Oleksy

POWIATOWY KONKURS BEZPIECZNY INTERNET

24 lutego w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej odbyła się 7. edycja Powiatowego Konkursu Bezpieczny Internet. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, a także profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z tymże. Nasze gimnazjum reprezentowało dwóch uczniów - Arkadiusz Marcisz (kl. IIB) oraz Tomasz Grzegorzek (kl. IA), który zdobyli wyróżnienia. Chłopcy odebrali nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!!!

WARSZTATY Z BARISTĄ

W dniu 23 lutego Ania Górszczyk i Kasia Młynarczyk wzięły udział w nagrodowej wycieczce Zawodowy GPS  do Rytra.  Wycieczka obejmowała zwiedzanie hotelu Perła Południa oraz udział w warsztatach baristycznych w tymże hotelu.  Hotel bardzo ładny, szczególnie otoczenie robi duże wrażenie. Po hotelu oprowadzał nas sam dyrektor, zwiedzaliśmy:  pokoje hotelowe, SPA,  siłownię, jadalnię, lobby bar, recepcję, basen, kuchnię oraz dodatkową regionalną restaurację. Szczególnie atrakcyjne było jednak szkolenie baristyczne, dziewczyny poznały kilka tajników przygotowywania i podawania kawy. Muszę powiedzieć, że kawa była świetna  - ta którą robiła Kasia miałam przyjemność degustować. Wy niestety możecie tylko popatrzeć na zdjęcia :)

P. Irena Matras-Kotlarz

FINAŁOWA GALA I POWIATOWEGO KONKURSU - ZAWODOWY GPS

W dniu 11 lutego 2016r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej wzięliśmy udział w Finałowej Gali I Powiatowego Konkursu „Zawodowy GPS”, podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Konkurs skierowany był do młodzieży klas trzecich gimnazjum z terenu powiatu limanowskiego.
Z naszego gimnazjum wzięło udział w finale 9 uczniów, a 7 z nich zakwalifikowało się do ścisłego finału. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów szkół gimnazjalnych zawodami: geodezyjnymi, budowlanymi, gastronomicznymi, hotelarskimi, ekonomicznymi, handlowymi oraz zoologiczno-weterynaryjnymi, przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a także uświadomienie uczniom ich predyspozycji zawodowych.

Zwycięzcami w swojej branży zostali:

Branża budowlana  -  Krzysztof Bukowiec; kl. 3C
Branża geodezyjna -  Regina Jędrzejek; kl. 3B
Branża hotelarska - Katarzyna Młynarczyk ; kl. 3B
Branża handlowa  - Aneta Zelek; kl. 3B

Wyróżnieni w swojej branży:

Branża hotelarska - Anna Górszczyk; kl. 3B
Branża ekonomiczna -  Justyna Zelek; kl. 3C
Branża Zoologiczno-Weterynaryjna - Jakub Jędrzejek; kl. 3B

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, a dziewczyny z branży hotelarskiej pojadą na warszaty z baristą do Rytra, które będą połączone ze zwiedzaniem hotelu Perła Południa. Podzielimy się z Wami wrażeniami z warsztatów.

 P. Irena Matras - Kotlarz

KONCERT NOWOROCZNY

Ciepło polskich kolęd i pastorałek dotyka i nobilituje każdego człowieka, jest to muzyka płynąca prosto z serca, czytelna dla każdego. 
Już po raz drugi w Zespole Szkół w Laskowej w klimacie świąt Bożego Narodzenia i przy blasku choinki odbył się Koncert Noworoczny „Zaśpiewajmy Malusieńkiemu”. Piękna tradycja kolędowania od zawsze łączyła całe pokolenia i tak było tym razem, bowiem na nasze zaproszenie odpowiedziało wiele osób. Uczniowie przybyli z całymi rodzinami. Przyprowadzili swoich rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków. Ucieszył fakt, że wśród przybyłych gościliśmy również przedstawicieli władz Gminy. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Laskowa Pan Czesław Stanisławczyk, Przewodniczący Rady Pan Piotr Stach, Pani Bożena Chełmecka – Kierownik GZOSiP-u oraz radni: Pani Zofia Bukowiec, Pan Jerzy Jonik, Pan Michał Kogutowicz. Koncert prowadził niezastąpiony w tej roli Pan Grzegorz Jędrzejek. Jego poczucie humoru, umiejętność prowadzenia swoistego dialogu z publicznością sprawiły, że spotkanie miało swój niepowtarzalny charakter. Koncert rozpoczął występ nauczycieli i pracowników, którzy zaśpiewali kolędę „Mizerna cicha”. Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie poszczególnych klas, śpiewali przygotowane specjalnie na tę okazję kolędy i pastorałki. Wśród artystów szczególne brawa otrzymali soliści. Wiele emocji dostarczył występ Pauliny Bukowiec ze swoją mamą. Widzowie mieli również okazję obejrzeć pokaz grupy kolędniczej przygotowanej przez Panią Ewę Kruczek i Pana Józefa Kołodzieja. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Spotkanie uświetnił także występ szkolnego chóru pod batutą Pana Jarosława Guzika. Zebranym w czasie wspólnego kolędowania towarzyszyła orkiestra, której członkami są absolwenci naszej szkoły. Dekoracja przygotowana przez Panią Dorotę Rozum, jak zawsze piękna i wymowna, podkreślała charakter spotkania i wprowadzała w ciepły, bożonarodzeniowy nastrój. W czasie przerwy goście udali się na poczęstunek. Młodzi artyści również zostali obdarowani łakociami. Na zakończenie spotkania nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście zaśpiewali „Bóg się rodzi”. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała tym, którzy poświęcili czas na przygotowanie uroczystości oraz wszystkim przybyłym gościom. Życzyła zebranym zdrowia, wiele pomyślności i radości w nowym roku. Okres Bożego Narodzenia to swoiste misterium miłości i serdeczności. Taka właśnie atmosfera panowała 
w naszej szkole w dzień wspólnego kolędowania. 
Irena Orzeł


SPOTKANIE WIGILIJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W UJANOWICACH 

W dniu 18 grudnia odbyło się w Zespole Szkół w Ujanowicach tradycyjne wigilijne spotkanie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Laskowa. Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Sądel z gimnazjum, Dawid Janiczek z SP oraz chłopcy z klas zerowych: Marcin Sajdak i Arek Florek. Uroczystość rozpoczęło okolicznościowe przedstawienie. Głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Sabik życząc zebranym udanej zabawy. Następnie był czas na tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, w tym wykonanie ozdobnych bombek z materiałów recyclingowych. Nie zabrakło również tradycyjnego zdobienia pierników, wspólnego obiadu i wesołego kolędowania. Każde dziecko otrzymało prezenty i pamiątkowe anioły, które są symbolem dobrze spędzonych chwil. Zobacz galerię zdjęć. ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE 

21 grudnia gościliśmy emerytowanych Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Maria Woźniak, Pani Maria Dudek, Pani Zofia Florek, Pani Wanda Kamenczak, Pani Wanda Guzik, Pani Maria Michura, Pani Elżbieta Mordarska, Pani Teresa Ryś, Pani Teresa Frączek, Pani Danuta Kurczab, Pani Anna Michura, Pani Anna Śliwa, Pani Janina Jelonek, Pani Elżbieta Gurgul, Pani Ewa Pławecka, Pani Sławek, Pan Mieczysław Stankiewicz, Pan Stanisław Pasionek, Pan Józef Rosiek, Pan Zbigniew Mordarski, Pan Marek Baczyński oraz Pan Stanisław Michura. Przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Monika Sułkowska. Następnie głos zabrali gimnazjaliści, którzy przygotowali montaż słowno – muzyczny. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się świąt, zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tym, co najważniejsze… Spotkaniu jak zwykle towarzyszyły długie rozmowy pełne miłych wspomnień. UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ZA KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizował w ramach kampanii „Wolni od narkotyków – Kreatywni w życiu” konkurs dla uczniów wszystkich klas gimnazjów z terenu województwa małopolskiego. 
Patronat honorowy nad konkursem objął Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

Do komisji konkursowej wpłynęły 474 prace. 
W dniach 10-11.12.2015 roku Członkowie ds. Przeciwdziałania Narkomanii Współpracującej z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego dokonali oceny prac i wyłonili laureatów konkursu. Przyznano 16 nagród i 2 wyróżnienia. Miło nam poinformować, że 2 nagrody przyznano uczniom z naszego gimnazjum. 

W kategorii Plakat : 
4 miejsce Joanna Pytel, Zespół Szkół- Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka, Laskowa 
6 miejsce- Dawid Orzeł, Zespół Szkół- Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka, Laskowa 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w dniu 21.12.2015 r. o godzinie 1100 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego VII piętro ul. Racławicka 56. 
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów. 
(Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii zdjęć.) 
Opiekun artystyczny p. Dorota Rozum

SUKCES PLASTYCZNY GIMNAZJALISTY Z ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ 

„Młodzież wolna od dymu tytoniowego – znajdź właściwe rozwiązanie” pod takim hasłem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zorganizował konkurs, którego podsumowanie miało miejsce 8 grudnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu limanowskiego i polegał na wykonaniu plakatu antytytoniowego. 
Na konkurs nadesłano 47 prac z 14 gimnazjów. Komisja Konkursowa w składzie: 
Andrzej Giza – Limanowski Dom Kultury, Małgorzata Twaróg – Starostwo Powiatowe 
w Limanowej, Danuta Biedroń – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej 

postanowiła nagrodzić trzy najlepsze prace i przyznać cztery wyróżnienia. Wśród nagrodzonych prac jedna należała do gimnazjalisty z Zespołu Szkół w Laskowej. Uznanie w oczach jury zyskał plakat autorstwa Jana Piaskowego ucznia klasy II b - laureata I miejsca. Plakat powstał pod kierunkiem Pani mgr Doroty Rozum. Praca gimnazjalisty zachwyciła jury oryginalnym ujęciem tematu i głębokim przekazem. Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody w postaci nowoczesnych smartfonów. Gratulujemy!

MISTRZOSTWA POWIATU LIMANOWSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ 

Rozegrano zawody o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce siatkowej – w ramach Gimnazjady Młodzieży. Najlepsza okazała się drużyna z Laskowej. 
Zawody odbyły się w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej. Organizatorem zawodów był ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Limanowa oraz Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” Mszana Dolna. Do zawodów zgłosiło się 9 zespołów. 
Klasyfikacja końcowa : 
I miejsce - GIMNAZJUM LASKOWA 
II miejsce - GIMNAZJUM KAMIENICA 
III miejsce - GIMNAZJUM PISARZOWA 
IV miejsce - GIMNAZJUM RABA NIŻNA 
V miejsce – GIMNAZJUM 1 MSZANA DOLNA 
VI miejsce - GIMNAZJUM 2 LIMANOWA 
VII-IX miejsce – GIMNAZJUM SZCZYRZYC; GIMNAZJUM TYMBARK; GIMNAZJUM PRZYSZOWA 
Awans do zawodów rejonowych zdobyła drużyna GIMNAZJUM LASKOWA w składzie: Paweł Dudek, Jakub Jędrzejek, Konrad Kopeć, Michał Kukla, Arkadiusz Marcisz, Paweł Pławecki, Adrian Ptaszek, Jakub Sądel, Artur Stach, Piotr Stach, Dominik Waligóra 
Opiekunem drużyny jest Tomasz Zawada. Zawody rejonowe odbędą się w Bieczu.

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 

W grudniu w Bibliotece Gimnazjum został rozstrzygnięty Szkolny konkurs czytelniczy. 
W tym roku gimnazjaliści mieli za zadanie odwiedzić bibliotekę szkolną, wypożyczyć książkę, przeczytaj ją, a następnie przedstawić swoje wrażenia w dowolnej, odpowiedniej dla siebie formie, np. plakatu lub recenzji. 
W konkursie wzięli udział przedstawiciele z każdej klasy oraz uczennice należące do koła fotograficznego „Fotka”. Komisja konkursowa (p. Dorota Rozum, p. Ewa Kruczek i p. Małgorzata Oleksy) w kategorii praca plastyczna przyznała następujące miejsca: 
Pierwsze miejsce Karolina Hołub – kl. III c 
Drugie miejsce Wiktor Puch – kl. III b 
Trzecie miejsce ex aequo Magdalena Hebda i Oliwia Daniel – kl. I b „Fotka” 
Karolina Pławecka – kl. II c „Fotka” 

W kategorii recenzji I miejsce zdobyła Urszula Kraska z klasy I c. 
Prace zostały nagrodzone oceną z języka polskiego, plastyki lub zajęć artystycznych oraz publikacją w gazetce szkolnej. 
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali pozytywne uwagi do zeszytu uwag oraz pamiątkowe dyplomy. 
Gimnazjalistom biorącym udział w konkursie dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję! 
P. Małgorzata Oleksy


X MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS POETYCKO-FOTOGRAFICZNY W IWKOWEJ ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY 

25 listopada w Publicznym Gimnazjum w Iwkowej im. Jana Pawła II odbył się X Między gimnazjalny Konkurs Poetycko - Fotograficzny "Moje myśli, moje uczucia, moje życie...". 

Warunkiem udziału w konkursie było napisanie wiersza oraz wykonanie fotografii o tym samym tytule. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której recytowali własne utwory. 

Głównym założeniem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni twórczej oraz poszukiwanie talentów wśród młodzieży gimnazjalnej, która za pomocą poezji i fotografii chce opowiadać o swoich uczuciach. Konkurs daje autorom możliwość zaprezentowania własnych tekstów oraz promuje twórczość literacką i fotograficzną poprzez wydanie tomiku wierszy i zdjęć. 

Prace konkursowe oceniali: pan Adam Bujak- światowej sławy artysta, który zasłynął przede wszystkim jako fotograf Jana Pawła II oraz dr hab. Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gośćmi specjalnym byli również m.in.: pan Ryszard Ostrowski z Kuratorium Oświaty oraz ks. Krzysztof Orzeł z radia RDN Małopolska. 

UCZESTNICY NASZEJ SZKOŁY ZDOBYLI: 
I miejsce- MAGDALENA HEBDA kl. I „B” 
III miejsce- KAROLINA PŁAWECKA kl. II „C” 
Wyróżnienie- KLAUDIA OLCHAWA kl. III „B”
 
Magdalena Hebda

FESTIWAL ZAWODÓW 

Dnia 17 listopada uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzięli udział w IV Festiwalu Zawodów zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej. Gimnazjaliści poznali oferty szkolnictwa szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Uczniowie techników i tzw. zawodówek zaprezentowali umiejętności zdobyte podczas dotychczasowej nauki zawodu. Pokaz ofert szkół zawodowych odbył się na żywo. Można było zadawać pytania uczniom oraz próbować swoich sił w spawaniu czy carvingu. Udział w tej imprezie zorganizowali wychowawcy mgr Aneta Niezabitowska –Bielecka, mgr Wanda Wrona, mgr Adrian Kowalewski i pedagog mgr Jolanta Bukowiec. Zapoznanie się z ofertami szkół pozwoli nam wybrać właściwy kierunek dalszego kształcenia. 
Katarzyna Zelek, Łucja Szkarłat - klasa IIIA

TENIS STOŁOWY

Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi tenisiści stołowi na Powiatowej Gimnazjadzie, która odbyła się w Słopnicach. Na 31 startujących zawodników Paweł Pławecki zajął miejsce w pierwszej 13-ce. Jeszcze lepiej wypadły dziewczęta. Wśród 29 zawodniczek Natalia Piegza zdobyła VII miejsce a Marysia Surdziel uplasowała się na VI pozycji i wywalczyła awans do zawodów rejonowych. 
GRATULUJEMY !

OJCZYZNĘ KOCHAM NIE DLATEGO, ŻE WIELKA, ALE DLATEGO, ŻE WŁASNA 

W dniach 10 – 11 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym „Jak oni w 1914 roku… szlakiem cmentarzy I wojny światowej”. 
W tym roku aż pięć grup podjęło wyzwania wędrówki ku czci poległych w wojnie: "Zrozentuzjazmowane Nany" z p. Jolantą Bukowiec, "Swoleżerowie" wraz z p. Tomaszem Zawadą, "Synowie Podhala" i p. Jarosław Guzik, "Zakazane Drożdżówki" pod okiem p. Adriana Kowalewskiego oraz "Albatrosy" pod opieką p. Wojciecha Karteczki.
Wraz z przewodnikiem górskim – Jarosławem Orłem, przemierzyliśmy trasę miejsc spoczynku żołnierzy od Trzciany po Żegocinę. Przy każdym z cmentarzy mieliśmy okazję posłuchać o jego historii. Po kilku godzinach wyczerpującej, ale przyjemnej wędrówki dotarliśmy do budynku GOK w Żegocinie, gdzie posililiśmy się pysznym obiadem. Tam również w grupach zaprezentowaliśmy swoje wcześniej przygotowane pieśni o tematyce Rajdu. W tym samym czasie ocenione zostały wykonane przez nas wieńce. 
Późnym wieczorem zagościliśmy w szkole w Laskowej, gdzie mogliśmy się wyspać. Następny dzień mimo zmęczenia rozpoczął się przejściem na cmentarz wojenny na Jastrząbce. Tam odbyła się Msza Święta i ogłoszenie wyników. 
Pierwsze miejsce zdobyły dwie drużyny z Laskowej: „Zakazane Drożdżówki” oraz „Swoleżerowie”. Drugie miejsce przypadło grupom: „Albatrosy”, „Synowie Podhala” oraz „Zrozentuzjazmowane Nany”. 
Wszyscy cieszyliśmy się wynikami. Z uśmiechem powróciliśmy do domów, a z nami została garstka miłych wspomnień, a także fragment nowej wiedzy o I wojnie światowej i dziejach z tamtych czasów. 
Dagmara Serafin, klasa III

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pn.”ZMALUJ COŚ POZYTYW

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów