Inspektor Ochrony Danych Osobowych

28-04-2022

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w .Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej jest Paweł Jonik. Można się z nim kontaktować elektronicznie poprzez adres e-mail: rodolaskowa@gmail.com, oraz listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 34-602 Laskowa 2

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl